Missie & Visie NRG

Missie 
NRG voorziet in de maatschappelijke behoefte aan hoogwaardig nucleair onderzoek en innovatie, veilige en betrouwbare nucleaire isotopenproductie en dienstverlening aan organisaties die met nucleaire technologie werken.

Visie 
NRG is marktleider op het gebied van de productie en levering van isotopen in de wereld. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten gediagnosticeerd met bij NRG geproduceerde isotopen. In Nederland worden elke dag 1.300 diagnoses uitgevoerd. Dat gebeurt met de isotoop Molybdeen-99. Daarnaast produceert NRG isotopen als o.a. Jodium-131 (schildklierkanker), Xenon-133 (longventilatiestudies), Iridium-192 (brachytherapie), Lutetium-177 (tumorbehandeling) en Strontium-89 (pijnbestrijding bij botkanker).

Mondiaal is er een groeiende behoefte aan een betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg. NRG draagt bij aan de mogelijkheden patiënten met behulp van nucleaire technologie te diagnosticeren, hun pijn te bestrijden of hen te behandelen. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten helpt daarbij. 

NRG opereert op basis van de internationale richtlijnen van de OECD-NEA voor een level-playing field en full cost recovery voor de markt voor medische isotopen. Dat betekent dat voor alle producenten dezelfde regels gelden en dat alle kosten die bij de productie gemaakt worden, in de prijs moeten worden verwerkt. 

De onderneming heeft ook het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nieuwe reactor, die de huidige Hoge Flux Reactor in Petten moet gaan vervangen. De voorbereidingen voor de bouw van deze PALLAS-reactor (zie pallasreactor.com) zijn ondergebracht in een zelfstandige stichting, die is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Holland.

De wereldwijde energievoorziening zal er over vijftig of honderd jaar anders uitzien dan nu. Onderwerpen zoals kostenefficiency, voorzieningszekerheid en duurzaamheid blijven ook in de toekomst echter een rol spelen. Ook kerncentrales maken daar onderdeel van uit. NRG draagt bij aan kennisontwikkeling voor een veilige en verantwoorde nucleaire energieopwekking. 

Bescherming van mens en milieu tegen radioactiviteit en straling is een absolute voorwaarde om verantwoord met nucleaire technologie om te gaan. In de industrie, de gezondheidszorg en andere maatschappelijke en economische sectoren. Daarom verleent NRG specialistische en integrale diensten op het gebied van stralingsbescherming, het ontmantelen van nucleaire installaties en het verwerken van radioactief afval.

NRG streeft er naar haar rol als nucleaire dienstverlener te borgen en verder uit te bouwen, zodat de organisatie kan groeien. Dat gebeurt onder andere door internationale expansie en door nieuwe activiteiten te ontplooien. Gelet op het kapitaalintensieve karakter van installaties en de noodzaak te blijven investeren, is het opbouwen van financiële robuustheid voor de onderneming noodzakelijk.

De activiteiten van NRG vergen een hoge veiligheid en betrouwbaarheid. NRG hanteert daarom de karakteristieken van de High Reliability Organisation (HRO). De betrouwbaarheid van de organisatie constant verbeteren, is het uitgangspunt van de operaties en de cultuur van de organisatie. 

NRG werkt samen met partners in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, in industriële sectoren zoals energiebedrijven en olie- en gasbedrijven, maar ook met wetenschappelijke organisaties en overheden. Partnerships zijn voor NRG belangrijk. Gelet op de nucleaire aspecten van het werk van NRG is de onderneming open en transparant over haar activiteiten naar partners, politiek, pers en publiek.