Het stappenplan

Het project betreft het sorteren, scheiden en herverpakken van het opgeslagen historisch afval waarna het wordt afgevoerd naar COVRA. De werkzaamheden zullen volgens onderstaand stappenplan worden uitgevoerd:

 1. Omhoog halen van de vaatjes uit de opslagvoorziening (WSF)
 2. Inspecteren van de vaatjes
 3. Karakteriseren van afval naar soort materiaal
 4. Sorteren en scheiden van het afval
 5. Soort bij soort verpakken in nieuwe vaatjes
 6. Meten van de vaatjes en verzamelen van stralings- en veiligheidsrelevante gegevens
 7. Laagactief afval verpakken in transportcontainer en afvoeren naar COVRA
 8. COVRA perst het afval samen om het volume te verkleinen en slaat het op
 9. Tijdelijke opslag nieuwe vaatjes overig radioactief afval in WSF 
 10. Bouwen transport en beladingsinstallatie op Onderzoekslocatie Petten
 11. Liften nieuwe vaatjes met radioactief afval en transport naar nieuwe beladingsinstallatie
 12. Ompakken in transportcontainer
 13. Transporteren naar Service Provider
 14. Samenpersen om het volume te verkleinen
 15. In cement gieten voor veilige langdurige opslag
 16. Transporteren naar COVRA
 17. Opslag bij COVRA