Veelgestelde vragen

Hoe ligt het afval in Petten opgeslagen? 
Het afval ligt veilig opgeslagen in een grote betonnen bak met speciale buizen in de Waste Storage Facility. Oorspronkelijk lagen hier ongeveer 1700 vaatjes historisch afval, hiervan zijn er op dit moment ruim 400 afgevoerd naar COVRA (Centrale Organisatie voor Radioactief Afval). De inhoud van deze vaatjes is 35 liter. De vaatjes bevatten diverse soorten vast radioactief afval zoals restanten van bestralingsexperimenten uit de HFR, gereedschap, instrumenten, doeken en papier.

Waarom wordt het afval eerst weer opgeslagen in de Waste Storage Facility voordat het wordt afgevoerd? 
Het radioactief afval moet gescheiden worden aangeleverd bij COVRA. Het afval in de vaatjes moet dus eerst worden gescheiden en gesorteerd. Het laagactief afval wordt direct aangeboden aan COVRA. Het overige radioactief afval wordt in batches aan een externe service provider aangeboden voor een efficiënte verwerking waarna het naar COVRA wordt gebracht. Voordat dit radioactief afval kan worden vervoerd moet eerst een speciale beladingsunit worden gebouwd om het afval in een transportcontainer te kunnen laden.

Hoe zorgt NRG voor veilige afvoer van de aangetaste vaatjes? 
Van een aantal vaatjes waarin ook PVC verpakt is, is bekend dat deze vaatjes aangetast zijn. Door een chemische reactie van radioactiviteit met het PVC ontstaat zoutzuur, waardoor de vaatjes zijn aangetast. De opslagbuizen zelf zijn in goede conditie. De opslag is veilig, echter deze vaatjes moeten worden verwijderd.

Er wordt speciaal gereedschap ontwikkeld, de zogenaamde Waste Retrieval Unit Light om deze aangetaste vaatjes te liften. Meer informatie hierover is te vinden onder Technische Apparatuur.

Wat is de status van de aangetaste vaatjes medio 2019?
In 2015 en 2016 zijn 109 gecorrodeerde vaten die opgeslagen lagen in de WSF (waste storage facility, ook wel pluggenloods genoemd) omgepakt in de Hot Cell Laboratories (HCL). Bij het ompakken is de inhoud van de vaten gesorteerd. Dit houdt kort gezegd in dat het pvc is gescheiden van het afval en dat de inhoud van de vaten is gesorteerd op laag- middel- en hoogradioactiviteit. Deze vaten zijn weer teruggeplaatst in de WSF, wachtend voor de verdere behandeling voor uiteindelijke afvoer naar COVRA.
 
Een zestal vaten kon niet volgens de bovenstaande standaardprocedure behandeld worden. Met een endoscoop hebben wij foto’s van het afval genomen om de situatie in de plug te bekijken. Op dit moment wordt er gewerkt aan gereedschap om ook deze vaten te liften en vervolgens te sorteren. Hoewel de vaten veilig liggen opgeslagen in de WSF willen wij dit afval dezelfde behandeling geven als de andere 109 vaten, dus scheiden en sorteren en ompakken, zodat ook deze klaar staan voor verdere behandeling voor uiteindelijke afvoer naar COVRA.

Kunt u al iets meer vertellen over de planning? 
Het afvoeren van radioactief afval is een complex proces waar verschillende partijen in binnen- en buitenland bij betrokken zijn. Om dit zorgvuldig te kunnen doen nemen alle partijen hiervoor de benodigde tijd en wordt zorg gedragen voor een gezamenlijk afgestemde planning tussen NRG, overheid en andere betrokken partijen.