Technische apparatuur

Radioactief afval moet gescheiden worden aangeboden aan COVRA. Het hoogactief afval wordt bij COVRA in een andere faciliteit opgeslagen dan de andere categorieën. Aan de opslag hiervan worden andere eisen gesteld. 

Technische apparatuur voor karakteriseren, scheiden en sorteren van afval was niet voorhanden. Deze is door NRG ontwikkeld. Onder andere de volgende apparatuur wordt ingezet: