Veilig werken bij NRG

NRG is ervan overtuigd dat ongevallen, gezondheidsschade en schade aan het milieu ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten voorkomen kunnen worden.

Onze algemene doelstellingen zijn daarom: geen persoonlijke ongevallen, geen gezondheidsschade, geen schade aan het milieu en geen schade aan de omgeving. Veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu maken daarom integraal deel uit van onze bedrijfsprocessen.

Bij NRG werken we 'veilig en anders niet'
NRG medewerkers hebben samen een verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu. NRG heeft een organisatiecultuur waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen én andermans veiligheid vanzelfsprekend is. NRG hanteert daarvoor een hoge nucleaire professionele standaard van onze medewerkers. De aandacht voor veilige, gezonde en milieuverantwoorde omstandigheden is gericht op alle personen die direct of indirect bij onze activiteiten betrokken zijn, en beperkt zich dus niet tot medewerkers van NRG.

Hogere standaarden
Het vertrekpunt voor het veiligheidsbeleid van NRG zijn internationale, nationale en lokale veiligheidswetten en regels. Daar waar nodig én mogelijk hanteert NRG hogere standaarden voor veiligheid, gezondheid en milieu van:

  • Een veilige werkplek; veilig om er te komen, veilig om er te zijn en veilig om te verlaten.
  • Een hoog niveau van nucleaire veiligheid van haar faciliteiten.
  • Veilige faciliteiten, gereedschappen/materialen, middelen en werksystemen
  • Voldoende en passende voorzieningen voor het veilig omgaan, opslaan en transporteren van goederen en materialen.