Gammascanner voor karakterisering (VINISH)

Direct na het inspecteren van een vaatje, kunnen met behulp van gammaspectrometrie de in de vaatjes aanwezige radionucliden worden geïdentificeerd zonder het vaatje te openen. De gamma-scanner die hiervoor gebruikt wordt, heet VINISH (Visual Inspection and Nuclide Identification System for High-level radioactive waste).

Het vaatje, afgeschermd door de W-container, wordt op VINISH geplaatst. Om het gehele vat door te meten wordt bij VINISH het vaatje horizontaal gedraaid en verticaal bewogen. Het vaatje wordt op 4 of 5 verschillende posities geplaatst, zodat bij elke meting  een deel van het vaatje wordt gemeten. VINISH bepaalt de activiteit van een aantal nucliden en geeft hiermee een duidelijk beeld van de inhoud van het vaatje.

Er wordt gebruik gemaakt van twee VINISH gamma-scanners. De eerste scanner is opgesteld in de WSF en wordt gebruikt direct na het liften van de vaatjes. De tweede scanner staat in HCL om de nieuwe vaatjes na het vullen opnieuw door te meten voordat de vaatjes worden afgevoerd.

De karakterisatie en verzameling van stralings- en veiligheidsrelevante gegevens wordt niet alleen gebruikt om het afval economisch te scheiden, maar is ook nodig om de gesorteerde vaatjes volgens wet- en regelgeving te kunnen transporten naar de service provider en voor afvoer naar COVRA en om een volledig dossier van de inhoud van een gesorteerd vaatje aan de partners in de keten te kunnen overhandigen.

 

 

Andere technische apparatuur: Waste Retrievel Unit (WRU) | Inspectiering | Gammascanner voor karakterisering (VINISH) | Gammadetector voor sortering | Meetring | Laadbok | Waste Transfer Unit (WTU)