Laadbok

Nadat het afval is gesorteerd wordt het laagradioactief afval direct afgevoerd naar COVRA. Voor transport over de weg is verpakking in een transportcontainer noodzakelijk. De laadbok maakt veilig en verantwoord verpakken in zo’n container mogelijk.

Een W-container met daarin een vaatje laagactief afval wordt geplaatst op de laadbok. Doordat de transportcontainer zich in de laadbok bevindt kan het vaatje zo in de transportcontainer zakken waarna deze transportcontainer binnen in de afschermde laadbok wordt gesloten. Het vaatje is nu gereed voor transport.

 

 

Andere technische apparatuur: Waste Retrievel Unit (WRU) | Inspectiering | Gammascanner voor karakterisering (VINISH) | Gammadetector voor sortering | Meetring | Laadbok | Waste Transfer Unit (WTU)