Energie: Onderzoeksprogramma

Landen met een nucleair programma, zoals Nederland, doen onderzoek om hun nucleaire kennis in stand te houden en uit te breiden. NRG voert in opdracht van de Nederlandse overheid maatschappelijk relevant nucleair onderzoek uit. De financiering wordt jaarlijks afgestemd met de het Ministerie van Economische Zaken.

De Nederlandse overheid stelt vier prioriteiten aan het onderzoek van NRG:

  1. Het waarborgen en continu verbeteren van nucleaire veiligheid
  2. Het beschermen van mens en milieu tegen straling
  3. Het optimaliseren van oplossingen voor radioactief afval
  4. Het realiseren van een CO2-arme toekomst


In de toekomst zal NRG zich meer en meer richten op praktisch en toegepast onderzoek. Daarnaast participeert NRG namens ons land in toekomstgerichte Europese en internationale onderzoeksprogramma’s en projecten. Voorbeelden zijn het kernfusieproject ITER en het onderzoeksproject ARCHER, dat alle R&D op het gebied van hogetemperatuurreactoren bundelt.

Het publieke toegepaste onderzoek van NRG is grofweg te verdelen in:

  • Bureaustudies: modelleren, simuleren, berekenen, adviseren etc.
  • Experimenteel onderzoek in de Hoge Flux Reactor (bestralingen) en laboratoria: kwalificaties en tests
  • Publieksvoorlichting: de pers en het publiek voorlichten over het onderzoekswerk van NRG.


Highlight Onderzoeksprogramma
Lees de highlights over het Onderzoeksprogramma.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Research & Innovation
+ 31 (0)224 56 4850 / 8023
research@nrg.eu

Jaarverslag Onderzoeksprogramma
NRG 2018 (Nederlands)