Werken bij NRG: talent gezocht!

NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener. De onderneming produceert isotopen, verricht nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. Voor overheden wordt onderzoek gedaan om kennis over nucleaire technologie te ontwikkelen.

De circa 600 medewerkers hebben hoogwaardige kennis en zijn innovatief. De onderneming werkt voor en met partners in de gezondheidszorg, de energiemarkt, de industrie, overheden en de wetenschap. NRG heeft verschillende nucleaire installaties en exploiteert de Hoge Flux Reactor van de Europese Unie.

Het bedrijf biedt uitdagend werk op diverse vakgebieden: marketing en sales, veiligheid en milieu, techniek, natuurkunde, human recources, projectmanagement. De kennis en vaardigheden die NRG nodig heeft, kunnen op diverse niveaus liggen: MBO, HBO of universitair.

NRG heeft reactorfysici in dienst, maar ook operators, salesmedewerkers, stralingsdeskundigen, consultants, secretaresses, HR-adviseurs, veiligheidsmedewerkers, monteurs. Het bedrijf heeft ook een eigen brandweer. NRG heeft met regelmaat expertise op diverse terreinen nodig. Door de internationale markten waarop NRG opereert, zijn er diverse medewerkers of stagiairs met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit zorgt voor een divers personeelsbestand.

NRG staat door de aard van haar werkzaamheden midden in de samenleving. De uitdaging bij NRG is binnen deze internationale, kennisintensieve en technologische omgeving veilig en betrouwbaar te werken. NRG zoekt daarom toppers met de potentie om te groeien. Te groeien tot reuzen in hun vak. Dat kunnen topacademici, maar ook top MBO-ers zijn.