Veiligheid op de eerste plaats

Op het terrein van NRG gelden strikte beveiligingsmaatregelen. Bezoekers aan NRG en andere bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) moeten zich met een geldig paspoort legitimeren. Voor bezoekers wordt geen toegang verleend tot nucleaire installaties van NRG.

NRG werkt met verschillende nucleaire installaties en radioactieve materialen. Veiligheid voor de omwonenden en voor medewerkers is voor NRG een randvoorwaarde om te kunnen werken. Wanneer een afwijkende situatie optreedt, doet NRG pas op de plaats en legt de betreffende bedrijfsvoering stil. Ongewone gebeurtenissen die zich voordoen worden conform de voorschriften uit onze kernenergiewetvergunningen tijdig gemeld aan de ANVS. De ANVS maakt hier melding van op haar website.

Bedrijfsnoodorganisatie
Om bij incidenten en calamiteiten direct te kunnen optreden, heeft NRG een bedrijfsnoodorganisatie. In geval van een incident met mogelijke gevolgen voor medewerkers of de omgeving, treedt deze bedrijfsnoodorganisatie in werking.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een stroomstoring in het openbare net, een duinbrand of bij een ongeval op de werkplek. Daarbij kunnen verschillende deskundigheden worden ingezet. Om de mensen in bedrijfsnoodorganisatie op elkaar ingespeeld te houden en kennis en vaardigheden op peil te houden, wordt regelmatig geoefend.

Onderdeel van NRG is de bedrijfsbrandweer die over kennis van de locatie en de installaties beschikt en getraind is om snel te kunnen opereren. De bedrijfsbrandweer speelt ook een grote rol in de preventie van incidenten.

Bij grote incidenten met invloed op de omgeving wordt de verantwoordelijkheid voor de crisisbestrijding en de communicatie naar publiek en media overgenomen door de gemeente Schagen of de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarom onderhoudt NRG met deze overheden regelmatig contact.

Bij incidenten met een landelijke of internationale schaal neemt het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken de regie van de crisisbeheersing over onder aansturing van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.