Gezondheid

Door veroudering van de bevolking en de toenemende welvaart neemt de vraag naar medische radioisotopen voor diagnostiek en therapie jaarlijks toe. NRG bedenkt en ontwikkelt alternatieven voor bestaande productieprocessen en brengt vernieuwingen aan in het nucleaire logistieke proces.

Gezondheid – highlight DIVA
Nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie vragen voor de toekomst meer en nieuwe medische radio-isotopen om toegesneden en betaalbare nucleair geneeskundige diagnoses en behandelingen te kunnen blijven aanbieden aan de patiënt.

DIVA (Dutch Isotopes Valley), het samenwerkingsverband tussen URENCO, de TUDelft en NRG, beoogt patiënten in de toekomst te kunnen blijven voorzien van medische isotopen, en vooral van beteremedische isotopen voor nauwkeurigere diagnoses en therapieën voor de behandeling van meer vormen van kanker. De drie partners in DIVA bestrijken het domein van de ontwikkeling en (reactor)productie van medische isotopen, waarbij zowel ontwikkelingswerk naar precursors en (verrijkte) stabiele isotopen (URENCO), als het onderzoek naar bestralingscondities en benodigde bestralingsfaciliteiten (TUDelft) en de uiteindelijke (industriële)productie en vermarkting (NRG) in een coherent verband zijn gegoten. Met de DIVA partners beschikt Nederland over een wereldwijd unieke combinatie van faciliteiten en expertise die nodig is om in toekomstige ontwikkeling en productie van medische isotopen te kunnen blijven voorzien.  

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Research & Innovation
+ 31 (0)224 56 4850 / 8023
research@nrg.eu

Jaarverslag Onderzoeksprogramma
NRG 2018 (Nederlands)