Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk (ook mondiale voetafdruk of kortweg voetafdruk) voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken.

Uitgangspunt is dat elke consumptie omgerekend kan worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Analoog hieraan zou voor een economische activiteit met radioactief materiaal een oppervlakte bepaald kunnen worden benodigd voor het opslaan van het geproduceerde radioactieve afval.

 

Terug naar Integrale project aanpak: Reductie voetafdruk