Hoge Flux Reactor weer in bedrijf met goedkeuring toezichthouder

25-10-2018

Vorige week donderdag is in het pompgebouw naast de Hoge Flux Reactor (HFR) 0,9 kubieke meter radioactief verontreinigd water (met daarin tritium) in een kruipruimte terecht gekomen en in de bodem daaronder gelopen. De reactor is afgeschakeld en de toezichthouder ANVS is geïnformeerd. Het betrof een defecte afsluiter in de leiding in het pompgebouw. NRG heeft direct het lek in de leiding gerepareerd, de afsluiter buiten gebruik gesteld en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Met de ANVS zijn afspraken gemaakt over vervolgmaatregelen, waaronder een plan voor bodemsanering. Het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenis is in gang gezet, maar nog niet afgerond.

NRG heeft vanochtend een nadere toelichting gegeven op reeds genomen maatregelen en de ANVS heeft daarop geoordeeld dat de reactor weer veilig kan opstarten. NRG heeft  volgens normaal protocol de reactor in de loop van de middag opgestart. Medewerkers zijn geïnformeerd over de actuele status. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen in de informatiesheet over tritium meer lezen. 

Doordat de reactoren van vier van de zes grote producenten van medische isotopen wereldwijd stilliggen, dreigt een mondiaal tekort aan die middelen. Kankerpatiënten, maar ook bijvoorbeeld mensen met een schildklieraandoening, zijn voor hun behandeling afhankelijk van de isotopen die gemaakt worden in Petten. Nu de reactor herstart is, is de verwachting dat de eerste molybdeen zal worden geleverd over 1 week. Binnen 1,5 week verwachten wij weer op normaal productieniveau te zijn.

> Lees ook het bericht van de ANVS over herstart van de reactor

Update maandag 29 oktober 2018

Afgelopen donderdag is in het pompgebouw naast de Hoge Flux Reactor (HFR) 0,9 kubieke meter radioactief verontreinigd water (met daarin tritium) in een kruipruimte terecht gekomen en in de bodem daaronder gelopen. De reactor is sindsdien afgeschakeld.

Er zijn direct maatregelen genomen om verder vrijkomen tegen te gaan, waaronder reparatie van de betreffende leiding. Er zijn verder geen beperkende omstandigheden met betrekking tot activiteiten en de aanwezigheid van medewerkers en bezoekers op onze locatie in Petten. Consequentie van het afschakelen van de reactor is dat NRG op dit moment geen isotopen kan leveren voor medische toepassingen.
In onze bedrijfsvoering heeft het de hoogste prioriteit om schade aan mens en milieu te voorkomen. Daarom betreurt NRG deze onvoorziene gebeurtenis, die is opgetreden tijdens geplande werkzaamheden. NRG heeft met toezichthouder ANVS deze gebeurtenis, de voortgang van het onderzoek en de genomen maatregelen besproken.

NRG heeft een plan voor veilige opstart van de reactor besproken met de ANVS. Aanstaande woensdag verwachten we een reactie en meer duidelijkheid over het vervolg.
 
Berichtgeving donderdag 25 oktober 2018
Tijdens geplande werkzaamheden in het pompgebouw van de Hoge Flux Reactor (HFR) heeft zich vanochtend een kortstondige lekkage voorgedaan. Hierbij is een hoeveelheid radioactief verontreinigd water gelekt in een kruipruimte. De reactor is veilig afgeschakeld en er is geen gevaar voor de omgeving.
Medewerkers die de werkzaamheden uitvoerden zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

NRG intensiveert de grondwatermonitoring in de directe nabijheid van de betreffende locatie, doet nader onderzoek naar de oorzaak van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Zo nodig zullen er passende maatregelen worden genomen.


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu