Kabinet reserveert bedrag uit regio-enveloppen als bijdrage voor nucleair afval in Petten

19-02-2018

Maandagochtend werd bekend dat het kabinet ten minste 117 miljoen beschikbaar stelt voor het oplossen van de problematiek rond het historisch nucleair afval in Petten. NRG beschouwt het als positief dat het kabinet besloten heeft een deel van de zogenoemde 'regio-enveloppen' hiervoor te reserveren, maar wil tegelijkertijd benadrukken dat  over een structurele oplossing voor het historisch nucleair afval nog onderzoek loopt in opdracht van de hoog ambtelijke werkgroep (HAW).  Dit voorjaar wordt naar verwachting over de uitkomsten daarvan meer duidelijk.                    

In 2017 is door de toenmalige minister van EZ opdracht gegeven aan een hoog ambtelijke werkgroep (HAW) om onderzoek te doen naar een structurele oplossing voor het historisch nucleair afval in Petten ligt opgeslagen. Dit afval - in de jaren '60 - '90 ontstaan uit onderzoek naar kernenergie in opdracht van de overheid - moet worden afgevoerd naar de COVRA in Zeeland, maar NRG kan de lasten die deze operatie met zich meebrengt niet dragen. De productie van de medische isotopen, nodig voor de behandeling van kankerpatiënten, loopt hierdoor gevaar. Het onderzoek van de HAW is erop gericht om te komen tot een definitieve oplossing die de leveringszekerheid van medische isotopen op lange termijn veiligstelt.


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu