Kerncentrales veiliger maken bij rampen

15-12-2016

Nederland via NRG opnieuw aangesloten bij international Halden Project

PETTEN/HALDEN – Nederland heeft zich opnieuw aangesloten bij het internationale Halden Reactor Project (HRP) in Noorwegen. Hierdoor kan worden meegedaan aan onderzoek dat kerncentrales veiliger te maken in geval van rampen zoals in het Japanse Fukushima. Daarnaast geeft deelname toegang tot vijftig jaar kennis over nucleaire technologie en kunnen jonge Nederlandse onderzoekers praktijkervaring opdoen in Noorwegen.

Het samenwerkingscontract is onlangs getekend door nucleair onderzoeksinstituut NRG. In totaal doen 20 landen mee aan het onderzoek in de Noorse reactor. Dat richt zich op processen in bestaande lichtwater reactoren zoals die in Borssele. Eerder deed Nederland van 1964 tot 1987 en van 1991 tot 1999 mee. Daarna lag de focus bij NRG op toekomstige reactoren.
Omdat Borssele tot 2033 blijft doordraaien is het van belang het kennisniveau van bestaande nucleaire technologieën op peil te houden. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken 541.000 euro beschikbaar gesteld om drie jaar deel te nemen aan het Halden Project. Via NRG kunnen ook andere Nederlandse onderzoeksinstituten op nucleair gebied aansluiten en vragen indienen.


Eén van de programma’s waar NRG aan mee zal doen is het onderzoek naar zogeheten Accident Tolerant Fuels (ATF). Doel is om splijtstoffen in kerncentrales minder gevoelig te maken voor calamiteiten zoals de aardbeving en tsunami in Fukushima in 2011. Daarbij kwam het koelwater droog te staan, smolten reactorkernen en deden zich verschillende waterstofexplosies voor. ,,Het experiment moet uitwijzen hoe we splijtstof zo kunnen aanpassen dat we meer tijd kunnen kopen als dit scenario zich voordoet,” legt Geert-Jan de Haas, senior program manager research bij NRG, uit. ,,Dit onderzoek heeft de afgelopen vier jaar wereldwijd een enorme vlucht genomen.”

Door deelname krijgt NRG toegang tot de digitale database van 50 jaar internationaal onderzoek die Halden beheert. Ook vinden er in de Noorse onderzoeksreactor nucleaire experimenten plaats met real time metingen die online gedeeld worden. Zo wordt bijvoorbeeld op kleine schaal gesimuleerd wat er gebeurt als splijtstof in het rood komt te staan, zoals destijds in Fukushima. Omdat experimenteel onderzoek doen in een echte reactor anders is dan modelstudies op de computer, stuurt NRG jonge wetenschappers naar Noorwegen om praktijkervaring op te doen. ,,Daadwerkelijk meedoen met projecten en experimenten is een hele goede leerschool voor jonge onderzoekers,” stelt De Haas.
Volgens NRG zijn onderzoeksreactoren zoals in Petten en Halden van groot belang om aan betrouwbare data te komen, nucleaire materialen te testen en modellen te valideren. De Haas: ,,In deze tijd is het belangrijk de agenda te richten op de huidige generatie kernreactoren. Als je je onderzoeksbudget zo efficiënt mogelijk wilt inzetten, kom je bij Halden uit. Daarmee heb je toegang tot een schat aan informatie.”


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu