Tweede Kamerleden nemen een kijkje in de keuken van Petten

27-09-2017

Vijftien leden van de Tweede Kamer hebben maandag 25 september 2017 een bezoek aan de reactor in Petten gebracht.  Dagelijks worden 30.000 patiënten geholpen met medische isotopen die geproduceerd worden in Petten. Dat dit van essentieel belang is, werd onderstreept door prof. Dr Coen Rasch, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie.  “ca. 53.000 kankerpatiënten in Nederland zijn voor de behandeling van kanker afhankelijk van radiotherapie, 4000 met brachytherapie,.”  In eerdere politieke debatten is er veel discussie gevoerd over de productiemethodes van medische isotopen, kan de cyclotron niet de rol van de reactor overnemen? Voor de behandeling van baarmoederhalskanker en prostaatkanker was hierop het antwoord van prof Coen Rasch heel duidelijk: “Nee, ik heb hiervoor een medisch isotoop nodig dat alleen geproduceerd kan worden in een reactor.”

Kamerleden blijven kritisch als het gaat over de mogelijke alternatieve productiemethoden. Hierin geeft NRG aan dat naast de reactor route, alternatieve productiemethoden ook nodig zullen zijn, het is én-én. De cyclotron-route is met name geschikt voor het stellen van diagnose, voor een behandeling van kankerpatiënten blijft de reactor onmisbaar. Op de vraag die gesteld werd, zijn er nog andere reactoren die dit kunnen oplossen, is de conclusie dat de hedendaagse productie leunt op oudere reactoren en als dat zo blijft, dan hebben over vijf jaar in te kort aan medische isotopen.

De kamerleden hebben ook een bezoek gebracht aan de opslagfaciliteit van het historisch radioactief afval. Het afvoeren van het historisch afval is een kostbare operatie, waardoor NRG niet de gewenste investeringen kan doen in de ontwikkelingen medische isotopen.  Omdat de kosten voor het opruimen van het afval dermate onzeker zijn, moet er verder gezocht worden naar een oplossing die wel betaalbaar zijn. Dit najaar zullen de Kamercommissies van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zich weer over de situatie in Petten moeten buigen.

 

 


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu