Bertholt Leeftink (CEO) en Gerrit Zalm benoemd bij NRG en PALLAS

28-05-2020

Vorming personele unie


Stichting NRG (voorheen Stichting ECN) en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) zetten een belangrijke stap voorwaarts. Zowel de directies als de raden van toezicht van beide organisaties vormen een personele unie. Hiermee krijgen de ontwikkeling van medische isotopen in Petten en de realisatie van de nieuwe reactor een stevige impuls. De nieuwe CEO wordt Bertholt Leeftink. Voormalig minister van Financiën en topbestuurder, de heer Gerrit Zalm, is de nieuwe voorzitter van de raden van toezicht.

Bertholt Leeftink (1968), CEO van NRG en PALLAS: “Nederland heeft met de ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van nucleaire geneeskunde in Petten een parel in handen. Elke dag zijn 30.000 patiënten afhankelijk van nucleaire geneesmiddelen uit Petten. NRG en PALLAS werken met nationale en internationale partners samen aan de ontwikkeling van nucleair onderzoek en de gezondheid van miljoenen patiënten per jaar. Met de vorming van de personele unie wordt een stevige impuls gegeven aan de totstandkoming van een gedeelde toekomststrategie voor de verdere ontwikkeling en productie van medische isotopen. Het maatschappelijk belang van langjarige leveringszekerheid van medische isotopen staat voorop.”

Er blijven twee organisaties bestaan. De directies van beide organisaties worden gevormd door de nieuwe CEO en de leden van de huidige directie van NRG, Huub Cuijpers (CEO) en Maik Smit (CFO), en de leden van de directie van PALLAS, Hermen van der Lugt (CEO) en Nico van Ginkel (CFO). Ook bij de raden van toezicht komt er een personele unie. Gerrit Zalm zal de beide raden van toezicht gaan voorzitten.

In 2012 besloten het Kabinet en de Provincie Noord-Holland dat de Hoge Flux Reactor in Petten vervangen moest worden om de leveringszekerheid van medische isotopen en het voortbestaan van nucleair onderzoek te garanderen. De ontwikkeling van de nieuwe reactor werd ondergebracht in een nieuwe entiteit, Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. PALLAS heeft sindsdien flinke stappen gezet: samen met het Nederlands/Argentijns bouwconsortium ICHOS heeft de stichting gewerkt aan het ontwerp van de reactor. In maart gaf de Raad van State groen licht voor het bestemmingsplan. In de huidige planning is opgenomen dat medio 2021 de bouw van de nieuwe reactor zal starten.

NRG heeft zich sinds 2012 ontwikkeld tot marktleider op het gebied van ontwikkeling en productie van   medische isotopen. In Europese ziekenhuizen is 70% van de isotopen die gebruikt worden voor diagnoses afkomstig uit Petten. Wereldwijd ligt dit percentage op 30%. NRG en PALLAS zullen zich ook richten op de sterk groeiende behoefte aan therapeutische isotopen.

De vorming van de personele unie is de opmaat naar een situatie waarin (delen van) de activiteiten van NRG en (delen van) de activiteiten van PALLAS op termijn organisatorisch worden samengevoegd.


Voor de redactie
Ga voor meer informatie naar www.pallasreactor.com of neem contact op met PALLAS Communications:
Anneloes Geldermans, +31 (0) 88 2024 066 of stuur een e-mail naar: communications@pallasreactor.com
Voor meer informatie over NRG kunt u contact opnemen met Cora Blankendaal, persvoorlichter NRG.
Tel. +31 (0)6 101 167 23 of pers@nrg.eu


PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) heeft tot doel het realiseren van een 'state-of-the-art’ multifunctionele reactor, die ontworpen wordt voor de productie van (medische) isotopen en voor het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten (NL). PALLAS is opgericht op 16 december 2013 met als doel het voorbereiden van een ontwerp, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het organiseren van particuliere financiering voor de bouw- en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor. Vanaf 2025 zal de PALLAS-reactor een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze radiofarmaceutische producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld.

Meer over NRG
De productie van medische isotopen is de primaire activiteit van de reactor in Petten, die beheerd wordt door NRG. NRG is marktleider in de levering van medische isotopen in de wereld en richt zich ook op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van medische isotopen om levensbedreigende ziektes te kunnen behandelen. NRG doet dit in samenwerking met UMC’s en farmaceutische bedrijven. NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener en verricht nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. Voor overheden wordt onderzoek gedaan om kennis over nucleaire technologie te ontwikkelen. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor, die eigendom is van de Europese Unie. De bijna 700 medewerkers hebben hoogwaardige kennis en zijn innovatief. De onderneming werkt voor en met partners in de gezondheidszorg, de energiemarkt, de industrie, overheden en de wetenschap.

 


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu