NRG doet onderzoek voor nieuw type kerncentrale

05-09-2017

Nederlands bedrijf genereert data voor toekomstige gesmolten zout reactor

PETTEN – NRG in Petten is in augustus gestart met een bestraling die nieuwe gegevens moet opleveren over de werking en het veilig gebruik van een gesmolten zout reactor. Dit type reactor heeft goede kaarten op het gebied van veiligheid en verminderde afvalproductie.

Bestaande kerncentrales gebruiken staven met verrijkt uranium als splijtstof en water onder hoge druk als koelmiddel. Een gesmolten zout reactor is geschikt voor thorium als splijtstof. Dat zit in een vloeibaar zoutmengsel dat tevens als koelmiddel fungeert. Het ontwerp van een gesmolten zout reactor neemt het risico op het smelten van de kern weg. Zo’n ‘meltdown’ treedt op als al het koelmiddel verdampt is, zoals in 2011 in het Japanse Fukushima gebeurde. Dat een ‘meltdown’ in principe niet mogelijk is bij een gesmolten zout reactor komt omdat het gesmolten zout in de reactor drukloos is, omdat de splijtingsreactie stopt als de temperatuur toeneemt en het zout vanzelf naar veilige locaties in de reactor stroomt als het nodig is. Verder blijft er bij een gesmolten zout reactor die thorium gebruikt, na het nucleaire proces minder langlevend radioactief afval over. Bijkomend voordeel is ook, dat er op aarde veel meer thorium dan uranium voorkomt. Wereldwijd is er daarom steeds groter wordende interesse voor deze vorm van kernenergie, die op de langere termijn een bijdrage kan gaan leveren aan een CO2-vrije energievoorziening. Als onderdeel van het voornemen van de overheid de uitstoot van CO2 met 90% te reduceren, voert NRG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek uit voor een gesmolten zout reactor.

NRG begon op 10 augustus in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten met de bestraling van een zoutmengsel van lithium- en thoriumfluoride, dat in een speciaal ontworpen bestralingsfaciliteit in de reactorkern is geplaatst. Tijdens het onderzoek wordt onder meer onderzocht hoe stabiel het zoutmengsel is, welke gassen er vrijkomen en welk effect het zout heeft op materialen die in contact staan met het zout. Dit levert belangrijke gegevens op voor de ontwerpers van toekomstige gesmolten zout reactoren. De gegevens zullen bijdragen aan antwoorden op vragen zoals: Welke materialen kunnen gebruikt worden en welke niet? Wat is een geschikte samenstelling van het zoutmengsel?
Het oorspronkelijke plan was om het experiment vorig jaar van start te laten gaan, maar omdat het bestralen van gesmolten zout volkomen nieuw was voor NRG, is extra onderzoek uitgevoerd om het experiment onder alle omstandigheden veilig te kunnen uitvoeren. ,,Bij NRG is veiligheid regel nummer één. We hebben een jaar extra de tijd genomen om uit te zoeken wat er onder verschillende scenario’s zou kunnen gebeuren wat de veiligheid of de kwaliteit van het experiment negatief zou kunnen beïnvloeden. Nu we zeker weten dat de bestralingsfaciliteit voldoet, kunnen we met het experiment beginnen,” zegt projectmanager Irene Bobeldijk.

De gesmolten zout reactor is een uitvinding van de Amerikaanse kernfysicus Alvin Weinberg. In de jaren zestig draaide vijf jaar lang een experimentele reactor in het Amerikaanse overheidslaboratorium in Oak Ridge, maar dat is lang geleden. Volgens Bobeldijk is er in de huidige tijd behoefte aan nieuwe en meer gedetailleerde kennis, vooral om te kunnen beoordelen of deze technologie een goede kans van slagen heeft. ,,Het is lang geleden dat een dergelijk zoutmengsel is bestraald. Ons onderzoek kan daarom bijdragen de hernieuwde interesse met goed gefundeerde gegevens te ondersteunen,” zegt ze.
NRG werkt bij het experiment samen met het Joint Research Centre in Karlsruhe van de Europese Commissie, dat het zoutmengsel heeft gemaakt en na bestraling, samen met NRG in Petten, zal gaan onderzoeken. Alle onderzoeksresultaten worden na het experiment gedeeld met de internationale gemeenschap en komen voor iedereen beschikbaar.


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu