Opstart Hoge Flux Reactor uitgesteld

30-09-2015

Tijdens de laatste dagen van de bestralingscyclus in september is er een licht toegenomen fluctuatie gesignaleerd op de nucleaire instrumentatie van het controle paneel van de Hoge Flux Reactor. De signalering heeft geleid tot handelen conform de verantwoordelijkheid die NRG heeft als nucleaire operator. De reactor is in gecontroleerde stappen afgeschakeld. Volgens een inspectieplan zijn alle componenten van de reactor gecontroleerd. NRG doet op dit moment verder onderzoek en heeft de opstart van de reactor uitgesteld.

De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een marginale speling is aangetroffen in één van de zes regelstaven van de reactor. Regelstaven regelen het ‘vermogen’ van de reactor. De geconstateerde speling heeft geen invloed gehad op de functionaliteit van de regelstaaf en op de reactorveiligheid.

Nadat NRG passende maatregelen heeft gedefinieerd, zal de reactor conform reguliere procedure na goedkeuring van de toezichthouder, ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming) opstarten.


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu