Nederlands
English

Persvragen

Vragen vanuit de pers kunnen gesteld worden aan voorlichting van NRG. De medewerkers zijn te bereiken op het telefoonnummer 0224 56 4653 en mail kan gericht worden aan pers@nrg.eu.

 

Video & beeldmateriaal
Ook verzoeken met betrekking tot video- en beeldmateriaal kunnen neergelegd worden bij de afdeling voorlichting.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu