Highlights

Archer
In februari van het verslagjaar zijn 34 Europese partners in Petten bijeengekomen voor Archer. Dit Europese project onderzoekt de mogelijke toepassing van hoge-temperatuurreactoren in bestaande industriële processen. NRG draagt bij op het gebied van brandstof- en materiaalonderzoek, zoals naar het gedrag van grafiet onder extreem hoge temperaturen in de reactor. In het verslagjaar is onderzoek gedaan om de veiligheidsevaluatie en het vergunningstraject te ondersteunen. Vanuit de Verenigde Staten, Japan, China, Zuid-Korea en Zuid-Afrika is er grote belangstelling in dit project.

Het project heeft een omvang van 10,5 miljoen euro, waarvan 5,4 miljoen gefinancierd is door de Europese Unie. Naast NRG zijn onder meer ook AREVA en Westinghouse betrokken in dit project.

MOX
In september is een onderzoek gestart naar een nieuw type brandstof voor Generatie IV kernreactoren die radioactief afval kunnen recyclen. De brandstof, een ‘mixed oxide’ of MOX genaamd, bevat naast uranium en plutonium ook americium dat ontstaat bij de splijting van uranium in een kernreactor. Americium is een van de componenten uit kernafval met een lange levensduur. NRG werkt samen met het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het budget bedraagt ongeveer één miljoen euro en levert zo’n zeventien manmaanden aan werk op bij NRG in Petten.

Armeense Ketting
NRG is in februari 2013 begonnen met een internationaal onderzoek aan staalmonsters die 27 jaar lang in een kernreactor zijn blootgesteld aan een hoge dosis neutronenstraling. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in het toekomstig gedrag van staal in de praktijkomstandigheden van een kernreactor. Omdat dit inzicht een voorwaarde is voor een vergunning voor long term operations, zijn exploitanten van kerncentrales over de hele wereld geïnteresseerd in de resultaten. Ook bij de ontwikkeling van verbeterde, zelfherstellende staalsoorten voor de nieuwe Generatie IV kernreactoren is dit onderzoek belangrijk. Doordat deze nieuwe reactoren worden bedreven bij zeer hoge temperaturen (tot 500o C) ontstaat de mogelijkheid dat de beoogde staalsoort stralingsschade zelf herstelt. Een reactorvat gaat dan beduidend langer mee.

Lyra
Een ander onderzoek dat de wereld meer kennis verschaft over de veroudering van reactorvaten is het LYRA-experiment dat NRG samen met het Joint Research Center is gestart. Komende jaren zal NRG in de HFR verschillende staalmonsters bestralen met daarin moedwillig aangebrachte vervuilingen in verschillende concentraties. Door het staal met deze vervuilingen te bombarderen met neutronen, wordt een beter inzicht verkregen in het gedrag van reactorvatstaal in de toekomst.

ITER
Ook voor de toekomstige kernfusiereactor ITER die in Cadarache (Frankrijk) wordt gebouwd, is in 2013 een neutronenexperiment voorbereid. Het toekomstige hitteschild rond het plasma in de fusiereactor wordt zeer zwaar belast met neutronenstraling. Vooraf moet worden vastgesteld hoe het wandmateriaal van ITER zich zal gedragen. Het ontwerp van het experiment is inmiddels gerapporteerd aan ITER. In 2014 zullen China en Rusland mock ups leveren van het materiaal van het hitteschild die vanaf 2015 in de HFR zullen worden bestraald.

Post-Fukushima
De gebeurtenissen in Fukushima, Japan heeft geleid tot nieuwe vraagstukken op het gebied van reactorveiligheid. In diverse post-Fukushima activiteiten draagt NRG bij met haar innovaties in de nucleaire sector. Door berekeningen uit te voeren met state-of-the-art computational fluid dynamics-modellen voor waterstofverspreiding en boronverdunning in ongevalssituaties. Zo loopt kerncentrale Borssele voorop in de optimalisatie van waterstofmanagement in ongevalscondities op basis van de berekeningen van NRG. 
Door Fukushima is een aantal kerncentrales in Europa versneld gesloten. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken op het gebied van decommissioning waar NRG innovatieve antwoorden op heeft gevonden. Door middel van vonkerosie en robotica kunnen voortaan beschadigde splijtstofelementen terplekke in het koelwaterbassin ontmanteld worden zonder de splijtstofomhulling te beschadigen. Op deze manier kunnen vervormde of beschadigde splijtstofelementen veilig en kosteneffectief uit afgeschakelde kerncentrales worden verwijderd.

Er is een nieuwe aanpak voor externe overstromingsanalyses ontwikkeld en toegepast. Door betrouwbaarheid van de overstromingsbarrières opnieuw te beoordelen en waar mogelijk de conservatieve aannames in het huidige ontwerp te vervangen door realistische benaderingen, komt een verbeterde veiligheidsbeschouwing tot stand. Tevens zijn er in 2013 stappen gemaakt in het ontwikkelen van een model voor de modellering van digitale meet- en regeltechniek in een probabilistische veiligheidsanalyse. NRG draagt hier actief aan bij binnen een werkgroep van OECD/NEA. 

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Research & Innovation
+ 31 (0)224 56 4850 / 8023
research@nrg.eu

Jaarverslag Onderzoeksprogramma
NRG 2018 (Nederlands)