Kernenergie

In de cursus kernenergie wordt in drie dagen een globaal beeld gegeven van alles wat er bij het maken van kernenergie komt kijken. De cursus wordt niet afgesloten met een examen.

Deze cursus is bestemd voor personen die alleen globaal en niet in detail willen weten wat er bij het bedrijven van een (kern)reactor komt kijken. 

Kennis en ervaring
Als vooropleidingsniveau wordt een exacte opleiding op minimaal MBO-niveau verlangd. 

Programma
• Atoom- en kernfysica
• Reactorfysica
• Stralingshygiëne
• Splijtstofcyclus
• Werking van een reactor
• Reactorveiligheid
• (De)commissioning
• Opslag van afval
• PALLAS
• Kernenergie versus andere energie

Informatie
Deze cursus kan alleen op aanvraag georganiseerd worden.

Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.