Arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsvoorwaardenpakket van NRG is modern en de salarissen marktconform. De arbeidsvoorwaarden in de nieuwe CAO zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en bieden ruimte voor individuele keuzes die zijn afgestemd op je levensfase. Werken in deeltijd is mogelijk.

NRG bevordert werken dat niet gebonden is aan tijd en plaats. Dit past bij het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het biedt ruimte voor individuele keuzes. Dit kan er aan bijdragen dat je werken beter kunt combineren met privéverplichtingen, maar ook dat de werktijden aangepast kunnen worden aan de behoeften van de klant of NRG.

Het basisvakantieverlof, roostervrije uren (ADV) en feestdagenverlof zijn samengevoegd tot één verlofbudget. De meeste vormen van buitengewoon verlof zijn hier ook in opgenomen. Je kunt er ook voor kiezen de roostervrije uren op te nemen in het arbeidsvoorwaardenbudget. In dat geval kun je de ADV maandelijks of één maal per jaar laten uitbetalen. 

De CAO van ECN/NRG is gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten (NU) en volgt de loonontwikkeling daarvan.