Bij- en nascholing SBD-(A)CD: RI&E en vergunnings aanvraag

Om voor toekomstige herregistratie in aanmerking te komen moet men kunnen aantonen het vakgebied te hebben bijgehouden. Dit kan door het volgen van bij- en nascholing. Onderstaande bij- en nascholing wordt verzorgd door NRG en is geschikt voor alle stralingsbeschermingsdeskundigen en ervaren toezichthoudend deskundigen.

Deze bij- en nascholing is gericht op het verbeteren van de vaardigheden rondom wet- en regelgeving. Het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van een ontvankelijke vergunningsaanvraag worden actief geoefend. Beide onderdelen zijn sinds de wijziging in het opleidingsstelsel een vast onderdeel geworden van de opleiding SBD-CD.

Bestemd voor
Iedere stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en/of toezichthoudend deskundige die zijn stralingsbescherming vaardigheden wil opfrissen / uitbreiden in de richting RI&E en vergunningsaanvraag.

Kennis en ervaring
De cursus is afgestemd op de functie en taken van een SBD-(A)CD. Ervaring op het vakgebied is niet nodig.

Programma

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Opstellen van een ontvankelijke vergunningsaanvraag


Extra
De cursus bestaat uit de onderdelen 1) het uitvoeren van een RI&E en 2) het opstellen van een ontvankelijke vergunningsaanvraag. Elk onderdeel wordt afgesloten met het inleveren van antwoorden op de opdracht (schriftelijk examen)
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de onderdelen in bovenstaande volgorde gegeven of in omgekeerde volgorde. Het is ook mogelijk om slechts een van de twee gedeelten van de cursus te volgen.

Materiaal
Neem een laptop mee i.v.m. het schriftelijk examen.

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.