Feiten en fabels over kernenergie

Je hoort, ziet, voelt en ruikt het niet: radioactiviteit. We hebben er simpelweg geen zintuig voor. Dat maakt kernenergie tot iets mysterieus. Een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van fabels. Nu kernenergie weer volop inde belangstelling staat, scheidt NRG de fabels van de feiten.

#1 Fabel:

Radioactiviteit en straling zijn ALTIJD gevaarlijk

Tsjernobyl en Fukushima staan in ons collectieve geheugen gegrift. En de splijtstoffen uranium en plutonium associëren we met kernwapens.

Natuurlijk hadden die twee kernrampen nooit mogen gebeuren. We weten ook dat beide ongelukken voorkomen hadden kunnen worden door veiliger menselijk handelen en een beter ontwerp van de centrales. De internationale nucleaire sector leert van deze gebeurtenissen, kernenergie wordt daardoor steeds veiliger.

Uranium en plutonium voor kerncentrales zijn ongeschikt voor kernwapens. Overigens vereist het werken met deze materialen grote en ingewikkelde fabrieken. Dat is omslachtig en valt op. Bovendien is het toezicht internationaal goed geregeld.

En hoe zit het met de blootstelling aan straling? Ook daar hebben veel mensen geen goed beeld van. In de volgende figuur zie je aan hoeveel straling je blootgesteld wordt bij verschillende activiteiten.

Stralingsbescherming kernenergie

Meer weten?

Download onze uitgebreide kennisdocumenten of neem contact op met onze persvoorlichter.

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter

Kennisdocument

De zin en onzin van nucleaire technologie

NRG Feiten&Fabels Kernenergie Is Nodig
Feiten en fabels over kernenergie

#2 deels Feit deels Fabel:

Radioactief afval is gevaarlijk en er is geen goede oplossing voor.

Het radioactief afval dat ontstaat uit kernenergie wordt soms gezien als een ‘gigantisch probleem’. Het zou oncontroleerbaar zijn en duizenden jaren gevaarlijk. Maar is dat probleem echt zo gigantisch?

Radioactief afval is gevaarlijk, daar bestaat geen misverstand over. Tegelijk is het goed om te beseffen dat het heel weinig is. Over de hele levensduur van een kerncentrale als Borssele past al het afval in enkele zeecontainers.

Het grootste deel van dit hoogradioactief afval vervalt binnen honderd jaar. Het is daarna ongevaarlijk. Een klein deel blijft tot duizenden jaren radioactief en moet daarom buiten het milieu gehouden worden. Technisch gesproken zijn mensen in staat dit te realiseren. Het is een kwestie van acceptatie. Hoe lang accepteren we nog de ongebreidelde uitstoot van CO2 naar de lucht?

#3 Fabel:

De investering in een nieuwe kerncentrale weegt nooit op tegen de kosten; de bouw en onderhoud is te duur, voordat deze operationeel is zijn er al weer betere alternatieven beschikbaar

Kernenergie heeft het imago duur te zijn. Een kerncentrale bouwen kost immers veel geld. De veiligheid moet worden gewaarborgd en met radioactief afval moet zorgvuldig worden omgegaan. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid.

NRG vindt het belangrijk om alle energiebronnen langs dezelfde meetlat te leggen. Vergelijk zon, wind en kernenergie op dezelfde manier. Bekijk ze over hun hele levensduur en neem ook alle verborgen kosten (en opbrengsten!) mee. Want kerncentrales gaan bijvoorbeeld heel lang mee: 60 tot 80 jaar is mogelijk De kosten van kernenergie blijken dan best in balans te zijn met andere bronnen.

Feiten en fabels over kernenergie
Feiten en fabels over kernenergie

#4 Feit:

Zonder kernenergie is het bijna onmogelijk om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken

Waarom zou je kerncentrales bouwen om het klimaat te redden als dat ook met zon- en windenergie kan? En om waterstof te maken heb je geen kerncentrales nodig. Bovendien is een kerncentrale niet geschikt om variaties in zon- en windenergie op te vangen.

Het is eerder andersom: de inzet van kerncentrales maakt zelfs de meest ambitieuze klimaatdoelen haalbaar. Met zon en wind alleen wordt het sowieso te kostbaar en bovendien technisch moeilijk te realiseren: het aanbod van zon en wind is grillig. Waterstof kun je heel efficiënt maken met kerncentrales. En met moderne kerncentrales kun je vrij snel op- en afregelen om variaties in aanbod van duurzame elektriciteit op te vangen.

Klimaat en geneeskunde vragen om nucleaire technologie. Daarom is nucleair onderzoek onmisbaar voor impact klimaatdoelstellingen en gezondheidszorg.