Medisch Onderzoek & Ontwikkeling Medicijnen

Wereldtop Medisch Onderzoek

Onze producten en onderzoeksresultaten vinden hun weg naar ziekenhuizen en laboratoria en dragen bij aan een gezondere wereld.

Hoe worden medische isotopen gemaakt?

Van radio-isotoop naar radio-pharmaceutical, ofwel een nucleair medicijn. Om uit te leggen wat het medisch gericht onderzoek bij NRG betekent en hoe wij bijdragen aan een gezondere samenleving, is het van belang uit te leggen hoe medische isotopen gemaakt worden.

Dat gebeurt door een startmateriaal te bestralen, met een reactor of met een versneller. Hiermee wordt het startmateriaal radioactief gemaakt. In deze stap is het radio-isotope (RI) gemaakt. Vervolgens wordt dit bestraalde materiaal gezuiverd, en via een aantal verwerking stappen, wordt het zogenoemde radio-chemical gemaakt (RC). Dit vormt de grondstof voor het nucleaire medicijn. Deze grondstof wordt dan gebruikt voor het maken van een medisch product. Dat medisch product - een radiopharmaceutical (RP) - is een chemische verbinding waar het medische isotoop een onderdeel van is. Het wordt onder de strengste kwaliteitscontroles gemaakt. Het radiopharmaceutical brengt het medische isotoop zo dicht mogelijk bij zieke cellen. De straling van het isotoop schakelt deze cellen uit, met zo min mogelijk schade aan gezonde cellen. Dit is een nieuwe generatie veelbelovende behandelingen, met name voor kanker.

Onze onderzoeksgebieden van medisch onderzoek

Ons onderzoek is gericht op de ontwikkeling en aanpassing van de productieketen voor huidige en nieuwe nucleaire medicijnen. Daarbij zijn drie gebieden van belang:

  1. Processing (=verwerkings)technologie, het ontwikkelen van kennis en infrastructuur met betrekking tot de chemie en zuivering van bestraalde materialen. De omzetting van radio-isotoop naar radiochemical (RC) of radiopharmaceutical (RP)
  2. Bestralingstechnologie, het onderhouden van de kennis en infrastructuur voor bestralen, weten hoe je vanuit startmaterialen onder de juiste bestralingscondities een radio-isotoop maakt.
  3. Omgaan met productie- en R&D-faciliteiten voor nucleaire geneesmiddelen. Dit vraagt om enerzijds om onderhoud van kennis op gebied van nucleair (veiligheid, straling, afval) en anderzijds op gebied van medisch (Good Manufacturing Practices, GMP). Deze kennis is nodig om voorbereid te zijn op producten van van de toekomst.

GMP betreft een systeem voor kwaliteitsborging.  De kwaliteit en zuiverheid van het toegediende medicijn kan alleen geborgd worden indien het complete productie proces juist is voorgeschreven en gecontroleerd. 

In de ziekenhuizen wordt onderzoek gedaan naar ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen. Voor het klinisch onderzoek zijn kleine hoeveelheden van dit nucleaire medicijn nodig. Het materiaal is nog niet verkrijgbaar, en dus moet het productieproces daarvoor ook ontwikkeld worden. Dat gebeurt in het FIELD-LAB. Het klinisch onderzoek en de ontwikkeling van een medicijn kost veel tijd en geld. FIELD-LAB wil het proces van ontwikkeling van deze nucleaire medicijnen versnellen. NRG werkt nauw samen met academische ziekenhuizen en partners, zodat deze nieuwe nucleaire medicijnen in de toekomst ook daadwerkelijk geproduceerd en geleverd kunnen worden.

Medisch onderzoek

Contact

Karlijn van der Schilden

Karlijn van der Schilden
R&D Manager Medical Isotopes