Gezondheid en Energie

Als ontwikkelaars van nucleaire oplossingen, willen wij positief bijdragen aan het leven van mensen. Daarom doen wij onderzoek, zowel op medisch als op energie gebied. Daarvoor zetten wij onze nucleaire kennis en infrastructuur in.
Onderstaand vind je meer informatie over ons medisch onderzoek, energie onderzoek, en de nucleaire versnellingsbak!
Onderzoek

Medisch Onderzoek

Waarom doen we medisch onderzoek?

NRG produceert radioactieve stoffen - medische isotopen - die gebruikt worden in nucleaire medicijnen, voor zowel therapeutisch als diagnostisch gebruik.

De medische isotopen maakt NRG door geschikte grondstoffen te bestralen in de reactor. Deze medische isotopen worden verwerkt tot een tussenproduct (radiochemical), waarmee het nucleair medicijn (radiopharmaceutical) wordt gemaakt.

In ziekenhuizen wordt door nucleaire geneeskundigen en andere specialisten gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen. Daarvoor wordt klinisch onderzoek uitgevoerd. NRG ontwikkelt de productie- en verwerkingsprocessen die nodig zijn om de nieuwe nucleaire medicijnen in de toekomst te kunnen leveren. Hiervoor wordt een nieuw laboratorium (FIELD-LAB) gebouwd. NRG draagt bij aan de versnelling van de ontwikkeling van nieuwe radiopharmaceutische producten, door kleine hoeveelheden voor  klinisch onderzoek maken in het Field-lab, in samenwerking met universitaire ziekenhuizen en industrie.

Medisch Onderzoek

Energie Onderzoek

Waarom doen we energie onderzoek?

NRG voert al decennia onderzoek uit naar nucleaire technologie en de toepassingen van kernenergie. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een stabiele, CO2-neutrale energievoorziening. NRG doet onderzoek naar veilige en betrouwbare productie van kernenergie in bestaande kerncentrales en nieuwe innovatieve concepten zoals de thoriumreactor. Met deze nieuwe concepten wordt ingezet op verduurzaming van kernenergie door efficiënter gebruik van grondstoffen en de vermindering van de hoeveelheid radioactief afval.   Recycling en opslag van radioactief afval, en verdere verdieping van de veiligheid voor mens en milieu bij de toepassing van nucleaire technologie, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën op het gebied van stralingsbescherming, zijn belangrijke onderwerpen van onderzoek.

Meer weten over dit onderzoek, dat in opdracht van de Nederlandse overheid in internationaal verband wordt uitgevoerd?

Onderzoek naar kernenergie
Onderzoek

De nucleaire versnellingsbak

Tandwielkast van de nucleaire infrastructuur en kennis

De basis voor het onderste tandwiel van deze machine ‘Nucleaire kennis’ werd gelegd in het midden van de vorige eeuw. In 1946 werd de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie opgericht, de voorloper van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het middelste tandwiel ‘Nucleaire infrastructuur’ stamt uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Want onderzoek heeft een praktische infrastructuur nodig om tot resultaten te komen. De Lage en de Hoge Flux Reactoren werden gebouwd, de Hoger Onderwijs Reactor plus de benodigde labs waarin voor- en nabestralingsonderzoek kon worden gedaan.

De twee tandwielen begonnen in de jaren zestig te draaien en het bovenste tandwiel ‘Omgang met nucleaire straling en faciliteiten’ (hands-on ervaring) kwam op gang. De overheid stimuleerde de werking door te subsidiëren, te promoten en de machine van maatschappelijke kaders te voorzien. Daardoor konden er na verloop van tijd andere tandwielen op worden aangesloten. Van sommige tandwielen konden we niet voorzien welke dat zouden zijn. We vonden ze pas mettertijd uit.

Denk maar aan de ultracentrifugetechnologie en aan de medische isotopen, inmiddels één van de belangrijkste tandwielen in de machinerie. Het geheel moet worden gesmeerd en onderhouden, soms moet je iets vervangen. De HFR door PALLAS bijvoorbeeld. Echter, je kunt geen enkel tandwiel laten vervallen, dan functioneert de versnellingsbak niet meer. Daar staat tegenover dat als wij er in slagen deze versnellingsbak in conditie te houden, de uitbreidingsmogelijkheden legio zijn...

Onderzoek

Ons onderzoek in een notendop

R&D

Operationele expertise en bekwaamheid. Van idee tot medicijn.

Praktische kennis veilige en klimaatneutrale kernenergie

Onze unieke nucleaire infrastructuur ondersteunt de ontwikkeling van medische producten

Onafhankelijke kennis over toekomstige kernenergie (thorium)