Veilige klimaatneutrale energie

Kernenergie: onderzoek naar betrouwbare, klimaatneutrale energie

Klimaatverandering vraagt om actie: de uitstoot van het broeikasgas CO2 moet naar beneden. Daarom nemen wij afscheid van kolen, olie en gas en gaan wij over op nieuwe, CO2-arme technieken. Kernenergie is een uitstekend voorbeeld daarvan. Samen met andere duurzame bronnen levert kernenergie de maatschappij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klimaatneutrale energie.

Veilige klimaatneutrale energie

Kernenenergie: veiligheid op de eerste plaats

Kerncentrales hebben we al meer dan 60 jaar. In die jaren zijn hebben we veel geleerd over het werken in een kerncentrale en waar we goed op moeten letten. Door al deze kennis en ervaringen zijn kerncentrales steeds slimmer en veiliger geworden. Inmiddels komt 25% van alle elektriciteit in de EU uit kernenergie. Om erover te zorgen dat kernenergie ook in de komende jaren een bijdrage kan blijven leveren aan klimaatneutrale energie, blijft onderzoek ook in de toekomst belangrijk. We zijn nooit uitgeleerd. Belangrijk in dat onderzoek zijn computermodellen. Met steeds krachtigere computers kunnen we alles wat in en om de reactor gebeurt steeds beter nabootsen. De resultaten laten zien wat nog verbeterd kan worden en welke vernieuwingen echt een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid.

Contact

Geert Jan2

Geert-Jan de Haas
Programma-manager Nucleair Onderzoek

Bestralingen: kijkje in de toekomst

Net als bij een game wil je dat computermodellen zo echt mogelijk zijn. Net als bij een game moet je daarvoor echte gegevens gebruiken bij het programmeren. Voor kernenergie kun je bijvoorbeeld metingen gebruiken uit de kerncentrale. Hoe sterk het beton bijvoorbeeld is, of de bouten die het vat met het uranium, de brandstof (splijtstof), op de plaats houden. Maar soms wil je weten hoe het over 10 of 20 jaar zal zijn. Daarvoor heb je een onderzoeksreactor nodig, een soort kerncentrale die speciaal gemaakt is voor onderzoek. In Nederland staan er twee: een kleine in Delft en een grote in Petten. In zo’n onderzoeksreactor kun je ook nieuwe materialen of splijtstoffen testen. Bijvoorbeeld nieuwe vormen van uranium die nog beter de radioactieve stoffen die gevormd worden, vast kunnen houden. Dit maakt kernenergie weer een stukje veiliger.

Veilige klimaatneutrale energie

Niet alleen – maar samen

Onderzoek kost veel tijd en veel geld. Zo duurt een bestraling in de reactor met alle voorbereidingen en de metingen en onderzoekingen na afloop al gauw enkele jaren; de kosten bedragen al snel een miljoen euro. Omdat kernenergie zo belangrijk is voor onze elektriciteit, wordt een deel van het onderzoek betaald door Europa. Internationale samenwerking is daarom ontzettend belangrijk. Iedere partij doet waar hij of zij goed in is. Zo is Nederland een van de weinige landen met een grote onderzoeksreactor. Door slim samen te werken kunnen snel goede resultaten gehaald worden. De meeste landen zijn lid van internationale organisaties zoals de IAEA, de VN organisatie voor kernenergie. Daar worden onderzoeksresultaten en ideeën uitgewisseld. Als er overeenstemming is geeft de IAEA geeft een publicaties uit met adviezen over een bepaald onderwerp.

Meer weten over veilige klimaatneutrale energie

Wilt u meer weten over veilige klimaatneutrale energie? Dan bent u bij NRG aan het juiste adres. Onze deskundigen staan beschikbaar voor al uw vragen.