Onderzoek naar kernenergie

  • Praktische kennis veilige en klimaatneutrale energie
  • Onafhankelijke kennis over toekomstige kernenergie (thorium)
  • Direct toegang tot internationale kennis

Wereldtop Nucleair Onderzoek

Het Nederlandse nucleaire onderzoek behoort tot de wereldtop. Onze producten en onderzoeksresultaten vinden hun weg naar ziekenhuizen, kerncentrales en laboratoria. Ze dragen bij aan een gezondere wereld en een beter klimaat.

Onze onderzoeksgebieden

  • Veilige, klimaat neutrale energie
  • Radioactief afval
  • De toekomst: Veilige kerncentrales, thoriumreactoren en radioactief afval
  • Stralingsbescherming: werken in kernreactoren, laboratoria en ziekenhuizen
Onderzoek naar kernenergie

Publiek onderzoek

Het deel van ons onderzoek dat wordt betaald door de regering, komt direct ten goede aan de samenleving. Het is dus beschikbaar voor onze overheden en beleidsmakers. Op hoofdlijnen zijn onze kennis en deskundigheid te verdelen over 4 aandachtsgebieden die volop in de belangstelling staan.

Veilige klimaatneutrale energie

Klimaatverandering vraagt om actie: de uitstoot van het broeikasgas CO2 moet naar beneden. Daarom nemen wij afscheid van kolen, olie en gas en gaan wij over op nieuwe, CO2-arme technieken. Kernenergie is een uitstekend voorbeeld daarvan. Samen met andere duurzame bronnen levert kernenergie de maatschappij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klimaatneutrale energie.

Wie meer wil weten over hedendaagse klimaatneutrale veilige kernenergie is bij NRG aan het juiste adres. Voor politieke en beleidsvragen over veilige kernenergie en het klimaatneutraal maken van onze energievoorziening, zijn onze deskundigen beschikbaar.

Onderzoek naar kernenergie
Onderzoek naar kernenergie

Radioactief afval

Als je iets maakt of doet, ontstaat er altijd afval. Dat gebeurt dus ook als je elektriciteit maakt met kernenergie. Of als je nucleaire medicijnen gebruikt om iemand beter te maken. Wist je dat zelfs bij zand- en gaswinning radioactief afval ontstaat? 

De grootste hoeveelheid radioactief afval die in ons land geproduceerd wordt, komt níet uit een kerncentrale. Het komt uit ziekenhuizen, de procesindustrie of onderzoekslaboratoria. Wij moeten dit afval veilig behandelen en opslaan zodat het niet in het milieu terecht komt.

De ontwikkelingen staan niet stil. Nieuwe technologie zal nieuwe soorten radioactief afval opleveren. Ook daarvoor zullen weer nieuwe oplossingen moeten worden uitgevonden. Dat maakt onze kennis, deskundigheid en ons internationale onderzoek op dit gebied van blijvend belang.

Duurzame energie voor de toekomst

Veilige kerncentrales, thoriumreactoren en small modular reactors. Kernenergie is aan het verduurzamen. Kerncentrales worden kleiner, zuiniger en maken minder afval. Over enkele decennia kunnen we ze bouwen: wondertjes van techniek die ook nog eens nucleair afval kunnen omzetten in klimaatneutrale elektriciteit. 

Ons onderzoek naar kernenergie en kerntechnologie helpt bij beleids- en onderzoeksvragen over onze (toekomstige) klimaatneutrale energievoorziening. Ook onderzoeken wij nieuwe manieren om het radioactief afval in ons land veilig op te slaan. Het toegepast nucleair-wetenschappelijk onderzoek dat wij uitvoeren voor de Nederlandse overheid is daarom noodzakelijk en onmisbaar.

 

Onderzoek naar kernenergie
Onderzoek naar kernenergie

Stralingsbescherming

Op elk moment van de dag wordt je lichaam blootgesteld aan straling. De hoeveelheid straling is alleen zo laag dat je hiervan niks merkt. Vanwege het gebruik van radioactiviteit in ziekenhuizen en kerncentrales liggen deze verhoudingen soms anders. Om straling beter te kunnen meten draagt NRG bij aan het onderzoek van nieuwe dosimeters (meet hoeveel straling de drager wordt blootgesteld). Middels deze meters worden artsen en specialisten beschermt tegen te hoge stralingswaardes.

Wij hebben in ons land meerdere kernreactoren en laboratoria waar met radioactieve stoffen wordt gewerkt. Ook zijn er ziekenhuizen met medisch nucleaire instrumenten en processen. Daar moeten we veilig mee omgaan.

Bij vragen over nieuwe inzichten, veranderde wetgeving, wettelijke limieten en blootstelling aan straling kun je bij NRG terecht.