Kernenergie & de toekomst

Duurzame kernenergie voor de toekomst

Met bestaande kerncentrales maken we op een veilige en betrouwbare manier elektriciteit. De samenleving is op zoek naar manieren om kernenergie nóg duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan thorium reactoren. Daarom investeren wij in onderzoek naar kernenergie voor de toekomst.

Wij onderzoeken:

  • Kleine kernreactoren die heel geschikt zijn om elektriciteit te maken, maar ook bijvoorbeeld voor stadsverwarming. Deze reactoren kunnen ook hele hoge temperaturen opwekken voor de procesindustrie of om waterstof te maken. Zulke reactoren kunnen bijvoorbeeld de hele Rotterdamse haven van elektriciteit en warmte voorzien.
  • Kernreactoren die minder afval produceren en veel zuiniger omgaan met de natuurlijke ‘brandstoffen’ uranium en thorium

NRG ontwerpt dit soort kernreactoren niet zelf. We dragen wel bij aan de internationale ontwikkelingen. Wij leveren kennis van computermodellen en doen onderzoek met een eigen onderzoeksreactor en onderzoekslaboratoria.

Duurzame kernenergie

‘De NRG visie op innovatieve nucleaire systemen, waarin we proberen uit te leggen waarom we aan verschillende opties werken.’

Kleine Reactoren

Grote kerncentrales zijn heel erg duur. Kleine reactoren zijn voordeliger in aanschaf en mogelijk ook in gebruik. Daarom is er wereldwijd veel aandacht voor kleine reactoren. De onderdelen kunnen in een fabriek gemaakt worden. Deze onderdelen kunnen eenvoudig naar de plek vervoerd worden waar de kerncentrale moet komen te staan. Daar worden ze dan als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Bij grote kerncentrales kerncentrales worden de meeste onderdelen op de locatie gemaakt wat veel duurder is.

Een goed voorbeeld is het Zweedse LeadCold. Samen met hen onderzoeken wij met computermodellen de veiligheid van hun kleine loodgekoelde reactoren. Je kunt deze reactoren vergelijken met een soort nucleaire batterijen. Ze kunnen afgelegen dunbevolkte gebieden zonder elektriciteit, bijvoorbeeld in het noorden van Canada, van stroom voorzien. Deze kleine loodgekoelde reactoren zijn ook zeer geschikt als stadverwarming of om industrie van warmte te voorzien. Hiervoor zijn vergevorderde plannen in bijvoorbeeld Engeland en Finland.

Een tweede voorbeeld is de bijdrage van NRG aan de ontwikkeling van gasgekoelde reactoren. Dit soort reactoren werkt met veel hogere temperaturen. Dat maakt ze heel efficiënt en zeer geschikt om hoge temperaturen voor de procesindustrie te maken of voor de productie van waterstof.

Contact

Geert Jan2

Geert-Jan de Haas
Programma-manager Nucleair Onderzoek

Minder Afval en Zuiniger met ‘Brandstof’

Als we praten over verduurzaming van kernenergie, hebben we het vooral over minder afval en zuiniger brandstofgebruik. Alle bestaande kernreactoren gebruiken uranium als ‘brandstof’. Dit uranium wordt in een reactor gebruikt om hoge temperaturen mee te maken. We kunnen echter nog veel zuiniger omgaan met ons uranium. Wel 50 tot 100 zuiniger is haalbaar. Ook lukt het om minder gevaarlijk afval te produceren als we gebruikte brandstof uit de ene reactor nog een keer als brandstof gebruiken voor een andere type kernreactor.

Op die manier is het afval geen afval meer, maar kunnen we het nuttig hergebruiken. Die andere, nieuwe reactor kan niet meer gekoeld worden met water, maar bijvoorbeeld met vloeibare metalen zoals natrium of lood. NRG doet daarom experimenteel onderzoek naar het gedrag van zulke uranium ‘brandstof’. Daarnaast ontwikkelen we computermodellen om veiligheidsberekeningen te doen voor dit soort kernreactoren.

Duurzame kernenergie

Thorium en Gesmolten Zout

Een andere mogelijkheid om minder afval te produceren en zuiniger te zijn met ‘brandstof’ is overschakelen van uranium naar thorium. Thorium produceert bijna geen langlevend gevaarlijk radioactief afval. En er is meer dan genoeg thorium op de wereld. Op veel zandstranden ligt het bijvoorbeeld zo voor het oprapen. Vooral als thorium ingezet wordt in een speciaal type kernreactor, een gesmolten zout reactor, is het veelbelovend. Zulke reactoren bestaan nog niet, maar als we hard werken kunnen ze er met enkele tientallen jaren staan.

NRG verricht baanbrekend onderzoek door thorium opgelost in gesmolten zout te bestralen in onze onderzoeksreactor in Petten. Deze experimenten zijn uniek en trekken de aandacht van ontwikkelaars van gesmolten zout reactoren uit de hele wereld. Daarnaast ontwikkelt NRG unieke computermodellen voor de veiligheidsberekeningen van dit soort kernreactoren. Ook hiervoor is inmiddels internationaal belangstelling.

Veelgestelde vragen over Molten Salt Reactors EN

Meer informatie?

Meer weten over duurzame Kernenergie voor de Toekomst? Wie meer wil weten over hedendaagse klimaatneutrale veilige kernenergie is bij NRG aan het juiste adres. Voor politieke en beleidsvragen over veilige kernenergie en het klimaatneutraal maken van onze energievoorziening, zijn onze deskundigen beschikbaar.