Nucleaire infrastructuur

De reactor en onze faciliteiten

Op de Energy & Health Campus in Petten bevindt zich een unieke combinatie van nucleaire installaties. De locatie is de afgelopen 60 jaar gegroeid en heeft wereldwijd aanzien. Met de kennis die is ontwikkeld in deze faciliteiten en de realisatie van de continue productie van medische isotopen, zijn onze diensten en producten letterlijk van levensbelang. 

Ook worden er volop voorbereidingen getroffen voor de toekomst en wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe onderzoekslaboratorium, genaamd FIELD-LAB, gericht op de versnelling van de ontwikkeling van nieuwe nucleaire geneesmiddelen. Er vindt ook een uitbreiding plaats in de productie van medische isotopen een bouwaanvraag voor de realisatie van het Nuclear Health Center is ingediend door de Stichting voorbereiding PALLAS. Deze stichting is ook volop bezig om de bouwfase voor te bereiden voor de PALLAS-reactor, de beoogde opvolger van de HFR. We bouwen verder aan de toekomst.

Hfr Buiten 480X480

De Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucleaire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grondstoffen voor nucleaire medicijnen geproduceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onderzoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onderzoek naar Thoriumreactoren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de bouw in voorbereiding is.

Reactor

van 30 dagen, daarmee heeft de reactor een hoge beschikbaarheid.

De Hoge Flux Reactor is een materiaaltestreactor van 45 MegaWatt

Door de Hoge Flux is het mogelijk om vooruit te kijken in de tijd; 10 keer zo snel.

patienten worden wereldwijd dagelijks geholpen met medische isotopen uit de reactor

Hot Cell Laboratories

De Hot Cell Laboratories (HCL) wordt gebruikt om radioactieve materialen te onderzoeken of te bewerken. De stoffen die bestraald zijn in de HFR, zijn radioactief geworden. Je kunt het dan niet meer met de blote hand hanteren vanwege de hoge stralingsniveau's. Daarom wordt het in een zogenoemde 'hot cell' onderzocht of bewerkt. Onze medewerkers verrichten hun werkzaamheden met telemanipulators veilig vanachter dik loodglas.

Hcl 480X480

NRG koploper in de wereld met de productie van medische isotopen

Molybdeen Productie Faciliteit

In de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) wordt de medische isotoop molybdeen-99 gezuiverd uit bestraalde targets. Dit is een fysisch-chemisch proces, ontwikkeld en uitgevoerd door Curium. Daarna wordt een zogenaamde 'generator' beladen met molybdeen-99, die in ziekenhuizen wordt gebruikt om technetium-99m af te tappen. Het molybdeen-99 vervalt met een halveringstijd van 66 uur naar technetium-99m, dat vervolgens wordt gebruikt om scans (SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography) van patiënten te maken.

Tijdens het bestralingsproces in de reactor ontstaan isotopen, zoals molybdeen-99. Deze gaan voor verdere verwerking naar de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF), waar geneesmiddelen prodcucent Curium de medische isotoop molybdeen-99 met een chemisch proces zuivert uit de bestraalde targets. Curium brengt het molybdeen-99 in de generatoren, welke in de ziekenhuizen worden gebruikt om technetium-99m af te tappen, dat vervolgens wordt gebruikt om scans (SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography van patiënten te maken. Zo kunnen dagelijks 30.000 patiënten worden geholpen.

Mpf480x480

Jaap Goedkoop Laboratorium

In het Jaap Goedkoop Laboratorium (JGL) werken onze medewerkers aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen (isotopen) voor de behandeling van kanker. In dit laboratorium wordt ook onderzoek gedaan naar oplossingen voor radioactief afval, bijvoorbeeld door het afval opnieuw te bestralen waardoor de levensduur ervan sterk bekort kan worden. Het laboratorium huisvest daarnaast een aantal zeer geavanceerde instrumenten waarmee de verandering in eigenschappen van materialen in een kernreactor heel nauwkeurig gemeten kunnen worden om de effecten van veroudering te kunnen volgen.

Het JGL is vernoemd naar Prof. Dr. J.A. Goedkoop, voormalig wetenschappelijk directeur van het Reactor Centrum Nederland, en grondlegger van de nucleaire kennisinfrastructuur in Petten, en in Nederland.

Hoe Worden Monsters Geanalyseerd?

Faciliteiten voor analyses

NRG heeft essentiële faciliteiten om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die hoort bij onze bijzondere activiteiten. Voor de veiligheid van onze medewerkers en het milieu, analyseren we continue monsters uit onze bedrijfsprocessen. Denk aan metingen in het afvalwater, het bassinwater en de lucht. Een team van hoog opgeleide analisten voeren de analyses uit. Ze maken gebruik van veel verschillende analyse apparatuur en speciale ruimtes:

  • Een kelder aangepast om een lage achtergrondstraling te krijgen, zodat we tot zeer lage activiteiten kunnen meten. In deze ruimte staat onze gevoelige meetapparatuur.
  • Meetapparatuur om alfa-, bèta- en gammastraling te meten.
  • Een Totale Lichaam Teller, voor het meten van mogelijk besmette personen.
  • ICP-OES, Inductive Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry, voor het meten van een groot aantal elementen.
  • Röntgenapparatuur voor het bestralen van zaden, bloembollen en om experimenten te doen over veroudering van materiaal.
  • Meerdere zuurkasten waarin we materiaal voorbewerken.

Met deze faciliteiten zorgen we voor een veilige werk- en leefomgeving. Zo kunnen we bij minimale afwijkingen onze bedrijfsprocessen snel aanpassen. Wil je meer weten over de analyses die we uitvoeren?

Lees meer over analyses

Decontamination & Waste Treatment

Onze Decontamination & Waste Treatment (DWT) wordt ingezet voor het reinigen van radioactief besmette materialen. Dit zijn de installatie-onderdelen van de nucleaire faciliteiten uit Petten, maar soms ook van de off-shore olie- en gaswinning. In deze offshore installaties heeft zich natuurlijke radioactiviteit opgehoopt die uit de diepe ondergrond mee omhoog is gekomen. De hiermee besmette materialen worden door ons schoongemaakt. Het radioactief afval wordt afgescheiden, verzameld en verpakt en weggebracht naar COVRA (Centrale Organisatie Voor Radiactief Afval) in Borsele.

Waste Storage Facility

De Waste Storage Facility (WSF) wordt vooral gebruikt voor de tijdelijke opslag van radioactief afval voordat het naar de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radiactief Afval) in Borsele gaat. In de WSF ligt ook het historisch afval opgeslagen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het is ontstaan uit het onderzoek van voorlopers van de NRG-organisatie en was bedoeld om hier altijd (veilig) te blijven liggen. Ook dit afval wordt nu overgebracht naar COVRA. Deze operatie wordt de komende jaren voltooid.

Wsf 480X480 2