Nieuw onderzoek gestart naar gesmolten zout

18-12-2019

Zojuist is er een nieuw onderzoek in de reactor gestart binnen het gesmolten zout programma van NRG. Er wordt onderzocht hoe het zout zich gedraagt in een stralingsveld als het gesmolten zout afkoelt tot onder de 150 graden Celsius. Bekend is dat er bij temperaturen onder de 150 graden gasvorming kan optreden. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de veiligheidsanalyse van gesmolten zout reactoren. De onderzoeksfaciliteit, genaamd SAGA, is zo ontworpen dat het hergebruikt kan worden voor vervolgonderzoek.

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat het niet plaatsvindt in de reactorkern maar in een bassin ernaast. Er wordt gebruik gemaakt van de brandstofstaven die staan af te koelen in dat bassin. De straling die afgegeven wordt door de gebruikte brandstofstaven is uitermate geschikt om effecten als gasvorming in het zout te onderzoeken.

Voor SAGA werkt NRG samen met het onderzoekscentrum Řež in Tsjechië en de Vrije Universiteit van Berlijn.
 
NRG voert nucleair technologisch onderzoek uit, waaronder het gesmolten zout-programma. Dit onderzoek omvat onder meer testbestralingen van nucleaire materialen en splijtstoffen in de HFR Petten, het experimentele nabestralingsonderzoek aan deze materialen, inspectiemethoden, en hoogwaardige simulaties van het gedrag van nucleaire componenten en reactoren. Het onderzoek wordt deels gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat

Over Gesmolten Zout Reactor – Molten Salt Reactor
De gesmolten zout reactor is een uitvinding van de Amerikaanse kernfysicus Alvin Weinberg. In de jaren zestig draaide vijf jaar lang een experimentele reactor in het Amerikaanse overheidslaboratorium in Oak Ridge. NRG werkt samen met het Joint Research Centre in Karlsruhe van de Europese Commissie. En valt binnen het kader van het Europese onderzoeksproject SAMOSAFER dat gecoördineerd wordt door de TU Delft.