Klimaatdoelstellingen

 • Kennis is de onmisbare basis voor besluitvorming kernenergie
 • CO2 arm, belangrijke impact klimaatdoelstellingen
 • Stabiele leveringszekerheid in de energiemix

Is kernenergie nodig om de klimaatdoelstellingen te halen?

Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur  de afgelopen decennia gestegen is en de wetenschap het er over eens is dat dit een gevolg is van de opwarming van de aarde.

Om dit te remmen zijn er wereldwijde afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Nederland moet haar energievoorziening CO2-vrij maken. Dat kan met zonne- en windenergie, maar is dat genoeg? Halen we dan de klimaatdoelstellingen van 2030 én daarna die van 2050? Welke energiemix is geschikt en welke rol heeft kernenergie hierin?

De vraag is hebben we wel voldoende ruimte om windmolens te plaatsen of om extra zonneweides aan te leggen? En leveren die dan genoeg electriciteit, en ook op een constante manier?

Het is belangrijk dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is, én dat er een continue levering is. Dit vraagt om een gebalanceerde energiemix.

Kernenergie kan juist in Nederland een serieuze bijdrage leveren aan de energietransitie. Het is een klimaatneutrale technologie met een hoge energiedichtheid. Het heeft een kleine oppervlakte nodig en heeft dus een kleine ‘footprint’ .

De maatschappelijke discussie over kernenergie is nog steeds gekenmerkt door angst, ingewortelde overtuigingen en informatievervuiling. 

MAAR: Wil Nederland de klimaatdoelstellingen halen dan kan je het je niet veroorloven om opties buiten te sluiten.

Lees daarom hier alle informatie om een besluit te kunnen nemen.

Wat vind je op deze pagina?

 • De meningen van experts in klimaat en leefomgeving over zon, wind, nucleair en financiën. Bekijk en luister zelf naar hun visie. 

Michael Shellenberger - Hero of the Environment

Heleen de Coninck - Impact 1.5˚C

Martin Scheepers - Betaalbaar energiesysteem

Pieter Boot - Keuzes hernieuwbare energie in 2030

Ad Louter - Niet alleen energie, maar ook gezondheid

Ferry Roelofs - Niet OF maar EN

Mario van der Borst - Kernenergie duidelijk niet duurder

George Verberg - Oorverdovende stilte kernenergie

 • Hoe toegankelijk is kernenergie, zijn kleine modulaire reactoren ook een optie voor ons?
 • En hoe staat het met het radioactief afval? Welke erfenis laten wij achter voor het besluit dat wij nu nemen?
 • Welke innovatieve reactorsystemen zijn er en waarvoor is welk systeem het meest geschikt?

Beslis zelf

Hier vind je alle voor- en nadelen, verteld door experts vanuit zon, wind en kernenergie. 

Wat zeggen de experts?

Bekijk hier alle fragmenten uit de live webcast The Nuclear Elephant - Naar een CO2 vrije toekomst, georganiseerd door De Stichting KernVisie

Wat zou er nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen?

Klimaatactivist Michael Shellenberger voert wereldactie om kernenergie te blijven inzetten als CO2-neutrale energiebron. Hij kijkt vol belangstelling naar Europa en ziet Engeland al enorme stappen maken door hun besluit om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Een internationale beschouwing waar Nederland haar voordeel mee kan doen in haar besluit over het gebruik van kernenergie als CO2-neutrale energiebron. En welke invloed heeft de publieke acceptatie van deze technologie?

Wat zegt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over kernenergie?

Wat zegt het IPCC over kernenergie? Wat heeft invloed op de keuzes die landen maken in een energievoorziening om hun klimaatdoelstellingen te behalen? En draagt dit voldoende bij om de temperatuurstijging van 1,5 graad te voorkomen?

 • Er is al een temperatuurstijging van 1 graad Celsius
 • De huidige cijfers laten zien dat de opwarming van 1,5 graad Celsius wordt bereik tussen 2030-2052
 • Wat is de situatie van de elektriciteitsmarkt?

Scenario's voor een Nederlands klimaatneutraal energiesysteem

Hoe krijgen we het voor elkaar om in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem krijgen? Voor Nederland zijn er twee scenarios uitgewerkt, waar met name is gekeken hoe de maatschappij dit denkt te halen.  

 • Toekomstige energie aanbodmix
 • Aandeel elektriciteit
 • Kosten energiesysteem
 • Rol van kernenergie

Jongste verkenning klimaat en energie

De nationale energieverkenning, waar staan we nu met onze klimaatdoelstellingen, lopen we achter of zitten we op koers? Hebben de genomen maatregelen al effect op het halen van het klimaatakkoord? Hoe wordt in de toekomst de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem ingericht?

 • Klimaat en energieverkenning
 • Wat betekenen de Europese afspraken voor Nederland
 • Schoner maken van het energiesysteem

Wat betekent dit nu, Pieter Boot vat kort samen.

Vasthouden van nucleaire kennisinfrastructuur

Om een kerncentrale (1500/1600MW) te bouwen kost het 8 miljard, duurt 8 jaar en gaat 80 jaar mee. Hoe zit het nu met kernenergie in Nederland. Hoe nucleair is Nederland? Welke bedrijven zijn er allemaal, nucleair is veel breder dan alleen kernenergie het wordt ook veel toegepast in ziekenhuizen om patienten met kanker te behandelen.

 • Nucleaire kennisinfrastructuur dient belangrijke maatschappelijk en economische belangen in Nederland
 • Unieke positie in de wereld van nucleaire technologie en stralingstoepassingen
 • Een vitale en hoogwaardige kennisbasis en kennisinfrastrucuur is cruciaal voor ons land
 • De vitale nucleaire medisch sector kan als voorbeeld en trekpaard dienen

De toekomst van kernenergie

Wat zijn de kenmerken van de nieuwe generatie reactoren, die op dit moment ontwikkeld worden? Ferry Roelofs van NRG vertelt over Small Modular Reactor concepten zoals Gesmolten Zout en thorium reactoren, hoge temperatuur reactor en water- , gas- en loodgekoelde reactoren. Welke type is nu waarvoor geschikt?

 • Toekomstig energie landschap
 • Opties met kernenergie
 • De toekomst van kernenergie in Nederland

Kosten en financiering van nieuwe kerncentrales

Kosten en financiering van kerncentrales. Is kernenergie nu duur of maakt het niet zoveel uit? Voor een goed vergelijk van kosten moet je ook de systeemkosten meenemen, en bereken ze ook toe aan de bron zelf voor een goed vergelijk.

 • Systeemkosten
 • Stabiel en betrouwbaar net
 • Kernenergie en groene waterstof
 • Small Modular Reactors zullen eenvoudiger te financieren zijn
 • Level playing field is nodig voor faire concurrentie

Oproep om OOK over kernenergie na te denken

Een mix is de beste optie in een situatie waarin alle technologieën hun eigen voor- en nadelen kennen. De initiatiefgroep is van oordeel dat de transitie naar een CO2-vrije energiesysteem zodanig vormgegeven moet worden dat het op een robuuste wijze voldoet aan de volgend e eisen:

 • CO2-uitstoot vrij
 • Voorzieningszeker (inbegrepen van geopolitieke aspecten)
 • Betrouwbaar ook qua kwaliteit
Klimaatdoelstellingen

Wat doet Nederland?

Kernenergie een vies woord? Er zijn tijden geweest dat men er niet over durfde te praten, inmiddels is er een nieuwe tijd aangebroken. Het klimaat verandert. We moeten aan de knoppen draaien om onze klimaatdoelstellingen te halen en een CO2-vrije energievoorziening te creëren. Er wordt met nieuwe ogen gekeken naar kernenergie.

Ook hier staat de innovatie niet stil en zien wij dat in het Midden- en Verre Oosten nieuwe reactorconcepten worden gebouwd, ook Amerika en Canada ontwikkelen nieuwe innovatieve reactorconcepten. En wat doet Nederland? In het opinieartikel in Trouw roept programmamanager Geert-Jan de Haas op om kernenergie als optie te beschouwen. Lees hier het gehele artikel.

Lees het opinieartikel in TROUW

Mei 2020 Kernenergie en Klimaat

Nederland beschikt over zowel de infrastructuur als de kennis, de vaardigheden én de ervaring om met kernenergie een volledig CO2-vrije elektriciteitsvoorziening dichterbij te brengen.

En hoe zit het met afval?

Radioactief afval kan je goed meten en is dus te controleren. Over radioactief afval is al veel onderzoek gedaan. Er is bekend hoe we dit de komende 100 jaar willen opbergen. Niet voor alle CO2-vrije energiebronnen is dit al zo goed uitgezocht of is er een plek gevonden waar dit moet worden opgeborgen.

Voor het opbergen van radioactief afval is al een bestaande route ontwikkeld en die wordt ook al in de praktijk gebracht. COVRA in Zeeland is het centrale inzamelpunt. Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan naar de recycling van radioactief afval en een efficienter gebruik van de brandstof, waardoor je het volume van het radioactief afval omlaag brengt.

Borssele gebruikt al gerecycled uranium en plutonium. Hierdoor wordt ons verbruik van natuurlijk uranium fors verminderd. Gemiddeld hebben we per jaar slechts 30 ton natuurlijk uranium nodig. Dat is een volume dat in een flinke vrachtwagen past. 

In de toekomst biedt thorium een uitkomst, een voorbeeld van een brandstof met een kortere halfwaardetijd. 

Radioactief afval

Laatste nieuws

12 juli 2024

Deskundigen van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) hebben van 3 tot en met 5 juli de Hoge Flux Reactor (HFR) bezocht in het kader van een vervolg missie ‘Continued Safe Operation’ (CSO).

25 juni 2024

Nucleair geneeskundigen juichen het besluit van het kabinet toe om de PALLAS-reactor volledig te financieren, wat na jaren van zorgen over mogelijke tekorten aan medische isotopen na 2030, mede dankzij de inzet van de NVNG, is genomen.