Bertholt Leeftink (CEO) en Gerrit Zalm benoemd bij NRG

Bertholt Leeftink (CEO) en Gerrit Zalm benoemd bij NRG

28 mei 2020

Stichting NRG (voorheen Stichting ECN) en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) zetten een belangrijke stap voorwaarts. Zowel de directies als de raden van toezicht van beide organisaties vormen een personele unie. Hiermee krijgen de ontwikkeling van medische isotopen in Petten en de realisatie van de nieuwe reactor een stevige impuls. De nieuwe CEO wordt Bertholt Leeftink. Voormalig minister van Financiën en topbestuurder, de heer Gerrit Zalm, is de nieuwe voorzitter van de raden van toezicht.

Bertholt Leeftink (1968), CEO van NRG en PALLAS: “Nederland heeft met de ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van nucleaire geneeskunde in Petten een parel in handen. Elke dag zijn 30.000 patiënten afhankelijk van nucleaire geneesmiddelen uit Petten. NRG en PALLAS werken met nationale en internationale partners samen aan de ontwikkeling van nucleair onderzoek en de gezondheid van miljoenen patiënten per jaar. Met de vorming van de personele unie wordt een stevige impuls gegeven aan de totstandkoming van een gedeelde toekomststrategie voor de verdere ontwikkeling en productie van medische isotopen. Het maatschappelijk belang van langjarige leveringszekerheid van medische isotopen staat voorop.”

Er blijven twee organisaties bestaan. De directies van beide organisaties worden gevormd door de nieuwe CEO en de leden van de huidige directie van NRG, Huub Cuijpers (CEO) en Maik Smit (CFO), en de leden van de directie van PALLAS, Hermen van der Lugt (CEO) en Nico van Ginkel (CFO). Ook bij de raden van toezicht komt er een personele unie. Gerrit Zalm zal de beide raden van toezicht gaan voorzitten.

In 2012 besloten het Kabinet en de Provincie Noord-Holland dat de Hoge Flux Reactor in Petten vervangen moest worden om de leveringszekerheid van medische isotopen en het voortbestaan van nucleair onderzoek te garanderen. De ontwikkeling van de nieuwe reactor werd ondergebracht in een nieuwe entiteit, Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. PALLAS heeft sindsdien flinke stappen gezet: samen met het Nederlands/Argentijns bouwconsortium ICHOS heeft de stichting gewerkt aan het ontwerp van de reactor. In maart gaf de Raad van State groen licht voor het bestemmingsplan. In de huidige planning is opgenomen dat medio 2021 de bouw van de nieuwe reactor zal starten.

NRG heeft zich sinds 2012 ontwikkeld tot marktleider op het gebied van ontwikkeling en productie van  medische isotopen. In Europese ziekenhuizen is 70% van de isotopen die gebruikt worden voor diagnoses afkomstig uit Petten. Wereldwijd ligt dit percentage op 30%. NRG en PALLAS zullen zich ook richten op de sterk groeiende behoefte aan therapeutische isotopen.

De vorming van de personele unie is de opmaat naar een situatie waarin (delen van) de activiteiten van NRG en (delen van) de activiteiten van PALLAS op termijn organisatorisch worden samengevoegd.

 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal
Persvoorlichter