Persbericht

Hoge Flux Reactor start eerder op: Patiënten kunnen rekenen op medische isotopen uit Petten

23 november 2022

Er is op dit moment een wereldwijd tekort aan medische isotopen, als gevolg van lagere beschikbare reactorcapaciteit door gepland onderhoud en tijdelijke uitval van één van de Europese reactoren. De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is daarom na onderhoud een dag eerder opgestart om de beschikbaarheid van medische isotopen te vergroten.

 “Toen wij hoorden van de tekorten aan medische isotopen, hebben we alles op alles gezet om onze geplande onderhoudsstop op een veilige en verantwoorde wijze in te korten. De productieketen van medische isotopen is kwetsbaar, en daar zijn wij ons zeer van bewust.”; aldus Jelmer Offerein, operationeel directeur van NRG|PALLAS. 

“Wij zijn blij dat de HFR eerder is opgestart om zo in te springen op de nijpende situatie die er nu is in de productie van medische isotopen. Wij kunnen hierdoor gelukkig iets eerder dan verwacht onze diagnostische procedures en behandelingen weer voortzetten. Veel patiënten wachten inmiddels al weken op hun scans of behandelingen”, aldus Andor Glaudemans, voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG).

Reactorcapaciteit

De HFR heeft ongeveer 260 productiedagen per jaar en heeft daarnaast reguliere korte onderhoudstops, en twee keer per jaar een langere stop. Om de voorzieningszekerheid van medische isotopen zo goed mogelijk te borgen, wordt de beschikbaarheid van capaciteit afgestemd met andere reactoren wereldwijd. Een langdurig ongeplande uitval van een reactor leidt vaak tot problemen in de toelevering van medische isotopen, die voelbaar is in de ziekenhuizen en bij patiënten. In die situaties worden andere reactoren gevraagd bij te springen, waar mogelijk. NRG|PALLAS is er in geslaagd om de geplande opstart met 24 uur te vervroegen. Met deze vervroegde start draagt NRG|PALLAS maximaal bij aan haar doelstelling voor het leveren van medische isotopen voor 30.000 patiënten per dag.

Kwetsbare keten

In Europa zijn vier reactoren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de productie van medische isotopen. De Hoge Flux Reactor in Petten, de BR2-reactor in België, de LVR15 in Tsjechië en de Maria-reactor in Polen. De keten is kwetsbaar omdat er weinig reserve capaciteit beschikbaar is, en genoemde reactoren steeds meer onderhoud vergen. Ongeplande stilstand van een van de reactoren is een toenemend risico. Daarom is vernieuwing in de keten noodzakelijk. De komst van de nieuwe PALLAS-reactor blijkt meer dan ooit nodig en zal bijdragen aan het versterken van de voorzieningszekerheid voor nucleaire medicijnen voor de gezondheidszorg.

Hoge Flux Reactor start eerder op: Patiënten kunnen rekenen op medische isotopen uit Petten

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter