Persbericht

IAEA experts bezoeken Petten voor missie naar verouderingsbeheersing Hoge Flux Reactor

01 juli 2022

Leden van de IAEA missie

IAEA experts bezoeken Petten voor missie naar verouderingsbeheersing Hoge Flux Reactor

Van 21 tot 28 juni jongstleden heeft een team van zeven internationale experts namens het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) een bezoek gebracht aan de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG in Petten. Doel van deze missie was het onder de loep nemen van de wijze waarop NRG de veroudering van haar installaties beheerst. NRG vierde vorig jaar het zestig jarig bestaan van de reactor en uiteraard is verouderingsbeheersing een belangrijk thema voor een reactor van deze leeftijd.

De zeven experts van het IAEA team hebben een ruime week alle programma’s, procedures en projecten bekeken die de HFR inzet om de mechanische, elektrische en civiele structuren en componenten in goede conditie te houden. Het IAEA concludeert dat NRG de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet in het opzetten van een uitgebreid verouderingsbeheersingsprogramma in lijn met de standaarden van het IAEA. NRG wordt aangemoedigd om deze activiteiten door te zetten en verder uit te breiden.

Complimenten krijgt NRG voor de duidelijke betrokkenheid en inzet van het management voor veiligheid in het algemeen en verouderingsbeheersing in het bijzonder. Het IAEA is te spreken over het aanstellen van een coördinator die toeziet op het verouderingsproces van de reactor. Ook de manier waarop grote vervangingsprojecten worden uitgevoerd, de implementatie van tienjaarlijkse veiligheidsevaluaties en het programma voor de bewaking van het reactorvat worden genoemd als ‘good performances’.

Aanbevelingen zijn er op het terrein van niet fysieke veroudering van componenten. Het IAEA heeft geconstateerd dat een aantal componenten nog niet in scope zijn van het verouderings-beheersprogramma. De programma’s op het gebied van civiele structuren moeten worden verbeterd en ten slotte zijn er praktische aanbevelingen voor het beter monitoren van veroudering van onder andere betonconstructies, kabels en componenten in opslag. NRG is blij dat het IAEA positief is over het verouderingsprogramma en zal de gemaakte aanbevelingen opvolgen.

IAEA-missieleider Amgad Shokr (Hoofd sectie research reactor safety) : "NRG heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de opstelling, op basis van de veiligheidsnormen van de IAEA, van een programma en procedures voor verouderingsbeheer en de voorbereiding op een voortgezette veilige exploitatie van de HFR-reactor. Het IAEA-team moedigt de voortzetting van deze praktijk aan, ook bij de uitvoering van de activiteiten van de faciliteit die het verouderingsbeheer ondersteunen, zoals onderhoud, inspectie en periodieke veiligheidsbeoordeling. Het team constateerde ook goede prestaties op verscheidene organisatorische en technische gebieden en deed aanbevelingen en suggesties voor verdere verbeteringen."

De dagelijkse vraag naar nucleaire medicijnen is groeiende en wereldwijd zijn er vijf reactoren die hierin een essentiële rol spelen. De reactoren in Europa, waar de Hoge Flux Reactor (HFR) de grootste leverancier is van nucleaire medicijnen, zijn allemaal  tussen de 45 en 65 jaar oud en vervullen deze belangrijke rol totdat de vernieuwing van de productieketen gerealiseerd is. NRG heeft een verouderingsbeheersingsprogramma ingericht om de HFR veilig en betrouwbaar in bedrijf te houden. 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter