Persbericht

Intentieverklaring samenwerking mbo onderwijs en nucleaire sector

12 januari 2024

Op 12 januari hebben diverse partijen in de nucleaire sector en het onderwijs een intentieverklaring getekend om het mbo onderwijs op het gebied van nucleaire technologie en samenwerking te stimuleren.

Doel
Het doel van de samenwerking is een impuls geven aan de instroom van technische studenten richting de nucleaire sector door het ontwikkelen van een (nieuw) nucleair mbo curriculum. Voor de realisatie van de Nederlandse nucleaire ambities is instroom en opleiden van mbo-studenten cruciaal.

De intentieverklaring vormt het startsein voor samenwerking van kennisinstellingen met het mbo onderwijs en de Nederlandse nucleaire sector. De deelnemende partijen zijn:

- NRG|PALLAS en TU Delft (werken reeds samen in de Nuclear Academy[1])

- Mbo onderwijs; vertegenwoordigd door Scalda, Horizon College/Regio College, Vonk en ROC van Twente,

- Bedrijfsleven, vertegenwoordigd door COVRA, EPZ en Urenco.

Ambities
De nucleaire sector in Nederland heeft een nieuwe dynamiek gekregen. De Nederlandse overheid heeft concrete ambities voor de realisatie van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Er wordt onderzoek gedaan naar het langer openhouden van de huidige Kerncentrale in Borssele. Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is de behoefte aan grondstoffen voor brandstof van kernreactoren bovendien toegenomen. Daarom zal de capaciteit voor de verrijking uranium door Urenco in Almelo (Overijssel) worden uitgebreid. En voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten (Noord-Holland), waar medische isotopen worden geproduceerd, worden inmiddels ook forse stappen gezet.

Kennis en menskracht nodig
Voor de realisatie van al deze ambities dient de instroom van medewerkers met voldoende basiskennis van de nucleaire industrie verbeterd en vergroot te worden. Dat vraagt om een versterking van de relatie tussen de nucleaire sector en onderwijsinstellingen, waarbij het mbo een cruciale rol speelt.

De samenwerkende partners zetten in op nieuwe onderwijs pakketten op het gebied van nucleaire technologie en stralingsbescherming, gecoördineerde stagetrajecten en betere beroepsoriëntatie om studenten enthousiast te maken voor een carrière in de nucleaire sector. De organisaties ontwikkelen een meerjarenplan voor de samenwerking en gaan de mogelijkheden voor financiering verkennen. Hierin staan de initiatiefnemers uiteraard open voor uitbreiding van de samenwerking met andere mbo instellingen, bedrijven en organisaties.

 

[1] Nuclear Academy is een programma geïnitieerd door NRG|PALLAS en TU Delft en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma richt zich op het versterken van nucleaire kennis en vaardigheden in Nederland.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter