Nederlands kennisconsortium opgericht voor de ontwikkeling van gesmoltenzoutreactoren

Nederlands kennisconsortium opgericht voor de ontwikkeling van gesmoltenzoutreactoren

02 maart 2021

AMSTERDAM – 2 maart 2021 – De Nederlandse kennisinstellingen NRG, TU Delft, DIFFER, en reactorontwikkelaar Thorizon hebben een kennisconsortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. Recente technologische ontwikkelingen bij de partners vormen de basis voor het verder ontwerpen en testen van belangrijke processen en materialen om een MSR te kunnen bouwen. De MSR kan een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame energiemix: veilige en CO2-vrije energie tegen een concurrerende prijs. Bovendien kan een MSR hoogwaardige warmte voor de industrie leveren en is dit type reactor bij uitstek geschikt voor het gebruik van thorium als brandstof.

Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een CO2-vrije energiemix. Sinds een aantal jaar wordt, in aanvulling op de bestaande watergekoelde reactortechnologie, wereldwijd gewerkt aan innovatieve vormen van kernenergie die naar verwachting nog beter kunnen presteren

Nederland heeft ideale R&D infrastructuur voor MSR
Nederland beschikt over een unieke (kennis)infrastructuur die zeer geschikt is voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve reactortechnologie zoals de MSR. De TU Delft leidt al een aantal jaar het Europese onderzoek naar de thorium-MSR, en bij NRG in Petten bevinden zich essentiële onderzoeksfaciliteiten zoals de Hoge Flux (onderzoeks) Reactor, en aanverwante nucleaire laboratoria en analysemethoden. DIFFER doet fundamenteel energieonderzoek, en heeft hiervoor unieke faciliteiten in huis. Thorizon werkt momenteel aan een veelbelovend ontwerp voor een MSR dat de komende jaren doorontwikkeld wordt. De onderneming streeft ernaar rond 2035 een eerste reactor in bedrijf te hebben, die al gedeeltelijk op thorium zal draaien en de technologie zal demonstreren. Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar hierover meer bekend kan worden gemaakt.

Door de expertise van het kennisconsortium te combineren met de ervaring uit het bedrijfsleven (toeleveranciers, producenten en grootverbruikers van energie), overheid en financiers creëert het consortium gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van een MSR. Daarnaast zullen ingenieurs worden opgeleid die deze technologie kunnen hanteren en verder ontwikkelen.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal

Cora Blankendaal
Persvoorlichter