Persbericht

Nieuw brandweerconvenant Petten

19 december 2019

Vandaag is het nieuwe brandweerconvenant ondertekend. Daarmee wordt de samenwerking op het gebied van incident- en rampenbestrijding op het OLP-terrein verder verbeterd. Burgemeester Marjan van Kampen: ,,ik ben verheugd met dit nieuwe convenant. We kunnen nu nog betere hulp verlenen tijdens een incident of ramp, omdat ieder zijn specialiteit optimaal kan inzetten: NRG op het gebied van haar kennis van radioactiviteit en straling en de Veiligheidsregio op het gebied van brandweerzorg.” 

De gemeente Schagen, NRG en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben samen afspraken gemaakt om de brandweerzorg en crisisbeheersing optimaal in te richten. NRG directeur Huub Cuijpers: ,,Ons Quick Response Team is specifiek toegerust op de incidenten die mogelijk op ons terrein kunnen optreden. De ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio met brandweerzorg biedt ons deze ruimte.”

Sinds februari 2018 is de verplichting vervallen dat NRG op het terrein over een eigen bedrijfsbrandweer beschikt. Dit was een kans om de bedrijfsnoodorganisatie en de samenwerking met gemeente en Veiligheidsregio opnieuw onder de loep te nemen en verder te professionaliseren. NRG heeft de bedrijfsbrandweer omgevormd tot een Quick Response Team. Het Quick Response Team blijft doen wat de Bedrijfsbrandweer al deed, maar aangevuld met meer kennis en ervaring op het gebied van incident- en rampbestrijding bij straling of radioactiviteit. Samen met de Veiligheidsregio beschermt NRG haar medewerkers, leveranciers en omwonenden.

Meer weten?

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal
Persvoorlichter