NRG en PALLAS bereiden zich voor op toenemende vraag naar nucleaire medicijnen

NRG en PALLAS bereiden zich voor op toenemende vraag naar nucleaire medicijnen

18 november 2021

Hoge Flux Reactor in Petten viert jubileum en heeft onmisbare plek verworven in de gezondheidszorg

De vraag naar medicijnen stijgt sterk, mede als gevolg van de toename van het aantal gevallen van kanker. In het afgelopen jaar zijn er in Nederland 115.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld, waarvan 13.000 prostaatkanker. NRG|PALLAS ziet daarom een toename in de vraag naar medische isotopen ten behoeve van nucleaire geneesmiddelen. De productie van de meest toegepaste isotoop voor gerichte kankertherapie, lutetium-177, is het afgelopen jaar verdubbeld. Zo’n 25.000 patiënten wereldwijd zijn dit jaar behandeld met deze isotoop die in de Hoge Flux Reactor is geproduceerd. Lutetium-177 wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van uitgezaaide prostaatkanker en neuro-endocrine tumoren.

De toepassing van lutetium-177 bij de behandeling van uitgezaaide prostaatkanker is een nieuwe ontwikkeling waar NRG|PALLAS en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) belangrijke bijdragen aan hebben geleverd. Dr. Wouter Vogel (AVL): “Het Antoni van Leeuwenhoek kan als eerste ziekenhuis in Nederland de nieuwe Lutetium-PSMA therapie aanbieden als vergoede zorg. Dit nu nog met beperkte capaciteit, waardoor een deel van de patiënten in Nederland geholpen kan worden, maar de capaciteit zal binnenkort verder worden uitgebreid. Daarnaast zet het AVL zich in om deze behandeling in andere ziekenhuizen beschikbaar te krijgen. Om voor alle patiënten in de komende jaren over voldoende lutetium-177 te blijven beschikken moet de gehele productieketen geoptimaliseerd worden. Ik ben erg blij dat NRG|PALLAS hieraan werkt”.

Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Nucleaire geneesmiddelen zijn van levensbelang. Daarom werken NRG|PALLAS samen met partners zoals het AVL in ons FIELD-LAB aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen. Hiermee versterken wij de wereldwijde koppositie van NRG|PALLAS op het gebied van medische isotopen. Het is ons nu gelukt om een nieuw en efficiënt productieproces voor lutetium-177 van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Om in de toekomst aan de stijgende vraag naar dit soort nucleaire geneesmiddelen te kunnen voldoen, starten wij volgend jaar met de bouw van een isotopen productiefaciliteit (het Nuclear Health Center) en daarna met de bouw van de PALLAS-reactor ter vervanging van de Hoge Flux Reactor in Petten. Deze nieuwe faciliteiten zijn geheel ingericht op de ontwikkeling en productie van nucleaire geneesmiddelen.”

Dit jaar viert de Hoge Flux Reactor de 60e verjaardag. Deze reactor is in 1961 in bedrijf genomen om nucleaire technologie te ontwikkelen voor de energievoorziening. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw is de reactor meer en meer ingezet voor de productie van medische isotopen, met name voor diagnostisch gebruik. Tegenwoordig worden meer dan 30.000 patiënten per dag behandeld met medische isotopen uit de Hoge Flux Reactor. Dit aantal stijgt met name door innovaties op het gebied van therapeutische nucleaire medicijnen voor de behandeling van verschillende kankervormen.

Het aantal patiëntdoses voor therapeutische nucleaire medicijnen zal van een half miljoen per jaar wereldwijd naar verwachting groeien naar 2 tot 4 miljoen per jaar in de komende 10 á 20 jaar. De groei wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in nieuwe nucleaire medicijnen, die steeds doelgerichter kunnen worden ingezet voor effectieve behandeling, met geminimaliseerde bijwerkingen. Dit betekent dat de productieketen zich voorbereidt op verhoging van productie, en de ziekenhuizen zich voorbereiden door de realisatie van speciale behandelkamers. Verwacht wordt dat in Nederland de komende 5 jaar het aantal behandelingen met lutetium-177 zal vertienvoudigen.

Energy & Health campus

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter