NRG en PALLAS als één organisatie

NRG en PALLAS willen samen verder als één organisatie

14 januari 2021

Stichting NRG en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) willen samen verder als één organisatie. Dit heeft Bertholt Leeftink, CEO NRG/PALLAS vandaag bekendgemaakt tijdens een nieuwjaarstoespraak. Het voorstel voor de nieuwe organisatie wordt dit voorjaar verder uitgewerkt. “Door de krachten te bundelen kunnen we grote stappen zetten in de ontwikkeling en productie van nucleaire medicijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met levensbedreigende ziekten. Hiervoor hebben wij een state-of-the art infrastructuur nodig, die op dit moment in voorbereiding is,” aldus Bertholt Leeftink.

Dagelijks worden meer dan 30.000 patiënten voor diagnose of behandeling geholpen met de producten uit Petten. NRG is de grootste producent van grondstoffen van nucleaire medicijnen ter wereld. PALLAS realiseert de nieuwe infrastructuur, benodigd om deze functie te continueren. Door de twee organisaties – gevestigd op locaties in Petten, Alkmaar en Arnhem – te integreren, kunnen er grote stappen gezet worden om deze rol verder uit te bouwen.

Met de unieke combinatie van nucleaire installaties en kennis op de Energy & Health Campus is Petten de afgelopen 60 jaar gegroeid tot een locatie met wereldwijd aanzien. NRG en PALLAS vertegenwoordigen daarbij twee functies: productie en onderzoek. Productie van grondstoffen voor nucleaire medicijnen, en onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen, alsook onderzoek gericht op CO2-vrije energieopwekking.

De diensten en producten op medisch en energiegebied zijn van groot maatschappelijk belang. Nu en in de toekomst. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomst wordt er volop gewerkt aan de vernieuwing van de infrastructuur. Door samen verder te gaan als één organisatie verbinden wij de nucleaire technologische kennisbasis, opgebouwd in 60 jaar, met de infrastructuur, innovatie en impact van de toekomst.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van NRG maakte CEO Huub Cuijpers kenbaar per 1 april 2021 terug te treden als CEO en per 1 juli 2021 afscheid te nemen van NRG en met pensioen te gaan. “Ik heb genoten van de samenwerking met klanten, stakeholders en medewerkers, en ben blij dat ik heb mogen bijdragen aan het mooie nucleaire en medisch werk van NRG. Ik zal daar nog vaak met goede herinnering aan terugdenken,” aldus Huub Cuijpers. Huub heeft de afgelopen vijf jaar met veel toewijding voor NRG gewerkt. Onder zijn leiding is belangrijke voortgang geboekt in het historisch afval dossier en hij heeft samen met de executive committee NRG gebracht naar een succesvolle onderneming. Nu is het zover om de taken over te dragen naar de nieuwe organisatie.

Vernieuwing en uitbreiding infrastructuur

De reactor vormt de basis van de infrastructuur. Om de leveringszekerheid van medische isotopen te garanderen en de onderzoeksfunctie te borgen is een soepele overgang van de Hoge Flux Reactor naar de nieuwe PALLAS-reactor essentieel. De voorbereidingen voor de nieuwe PALLAS-reactor worden getroffen. Daarnaast heeft NRG voor de Hoge Flux Reactor – naast het bestaande onderhoudsprogramma – in 2018 het continued safe operation (CSO) programma opgestart, gericht op beheersing van de gevolgen van veroudering. In het programma wordt nu gekeken naar een periode van HFR-operatie tot ten minste 2030.

De bestraalde producten uit de reactor moeten verder worden verwerkt tot grondstoffen voor nucleaire medicijnen. Daarvoor zal een Nuclear Health Centre worden gerealiseerd, waarmee de benodigde chemische bewerkingsstappen op industriële schaal kunnen worden uitgevoerd. Door de samenwerking met diverse nationale en internationale universitaire ziekenhuizen en kennisinstellingen moet Petten een broedplaats in Europa worden voor de ontwikkeling van productieprocessen ten behoeve van nieuwe nucleaire medicijnen. Daarvoor wordt onderzoek in samenwerking met universitair medische centra uitgevoerd, gericht op de versnelling van de ontwikkeling van deze nucleaire medicijnen. Hiervoor wordt een FIELD-LAB gebouwd.

Onderzoek en Innovatie

De nucleaire kennis en expertise die is opgebouwd in de afgelopen 60 jaar kent een brede toepassing. Het klimaatvraagstuk stelt de wereld voor een forse opdracht, verschillende landen onderzoeken hoe zij een CO2-vrije energievoorziening optimaal kunnen inrichten. Nucleaire technologie kan daarin een belangrijke rol spelen en NRG voert in dat kader nucleair onderzoek uit. Naast bedrijfsduurverlenging van bestaande kerncentrales kan de toekomstige energievoorziening uitgebreid worden met innovatieve kernreactoren, zoals thorium- en gesmolten-zoutreactoren. Dit onderzoek maakt intensief gebruik van de Hoge Flux Reactor en, in de toekomst, van PALLAS.

“Met de hoogwaardige research die wij doen samen met de nucleair geneeskundigen in FIELD-LAB, én de faciliteiten om grootschalige productie te realiseren, kunnen wij direct leveren aan de ziekenhuizen,” aldus Bertholt Leeftink. “Nucleaire medicijnen zijn producten met korte houdbaarheid, korte lijnen en snelle levertijden zorgen er daarom voor dat meer patiënten behandeld kunnen worden. Het ontwikkelen van nieuwe nucleaire medicijnen vergt een inspanning van de toeleveringsketen. Door samenwerking met onderzoekers in de ziekenhuizen zorgen wij ervoor dat deze nieuwe medicijnen ook daadwerkelijk geproduceerd kunnen worden. Door deze stap te zetten, maken wij het productie- en ontwikkelproces efficiënter en staan wij dichter bij de ziekenhuizen en de patiënt.”

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal

Cora Blankendaal
Persvoorlichter