Lutetium-177

Nucleair medicijn lutetium-177 neemt hoge vlucht bij behandeling van uitgezaaide prostaatkanker

27 mei 2021

Binnenkort zullen er een nieuwe behandelingen van uitgezaaid prostaatkanker mogelijk zijn, gebaseerd op het geneesmiddel PSMA gekoppeld aan de radio-isotoop Lu-177. Omdat prostaatkanker zoveel voorkomt zal hierdoor het gebruik van deze radio-isotoop spectaculair toenemen.

 Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en NRG hebben gezamenlijk een artikel gepubliceerd waarin zij beschrijven welke behandelingen met Lu-177 er nu wereldwijd ontwikkeld worden. Het artikel in de European Journal for Nuclear Medicine and Molecular Imaging maakt duidelijk dat, zelfs als maar een deel van deze ontwikkelingen succesvol is, er op korte termijn nieuwe behandelingen mogelijk zullen zijn voor grote aantallen patiënten. Dit is een groot succes in de nucleaire geneeskunde, waar Nederland in hoge mate aan heeft bijgedragen. Nederlandse ziekenhuizen hebben als pionier gefungeerd in de ontwikkeling van medicijnen op basis van Lu-177 en de productie van Lu-177 is gestart bij NRG.

Deze ontwikkeling betekent dat er in de toekomst veel meer Lu-177 geproduceerd moet worden dan tot nu toe. Op dit moment wordt Lu-177 in reactoren zoals de Hoge Flux Reactor in Petten gemaakt, maar men kan zich afvragen of het ook anders kan: ter vergelijking, voor de productie van een andere belangrijke isotoop, Mo-99, zijn er alternatieve technieken in ontwikkeling. Daarom wordt in het artikel ook besproken welke mogelijkheden er allemaal zijn om Lu-177 te maken. Hierbij worden niet alleen versnellers en reactoren besproken, maar ook ‘versneller aangedreven reactoren’ en zelfs kernenergiecentrales. De conclusie is dat de productie van Lu-177 alleen in reactoren concurrerend is. De schaalvergroting van de Lu-177 productie moet daarom komen van reactoren, die daarmee van onschatbare waarde zijn voor de nucleaire geneeskunde.

Medicijnen op basis van Lu-177 gaan een hoge vlucht nemen. Om Lu-177 te maken zijn en blijven reactoren nodig.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter