Persbericht

Nucleair onderzoek noodzakelijk voor de Nederlandse nucleaire ambities

20 december 2023

Om energie betaalbaar en betrouwbaar te houden en de klimaatdoelstellingen te realiseren, wil Nederland nieuwe kerncentrales bouwen en de kerncentrale in Borssele langer open houden. Voor het realiseren van deze ambities is kennis nodig. Nederland hééft die kennis ruimschoots beschikbaar bij de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG).  In het Onderzoeksjaarverslag laat NRG zien hoe kennis wordt ontwikkeld met het budget dat het Ministerie van EZK hiervoor beschikbaar stelt. 

Bestaande en nieuwe kennis

Binnen het bestaande PIONEER programma wordt kennis ontwikkeld over veilige operatie van nucleaire faciliteiten, behandeling en opslag van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen de gevolgen van radioactieve straling. Daarnaast richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve  vormen van kernenergie zoals Small Modular Reactors (SMR) en gesmolten zout reactoren. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met Europese partners binnen het Horizon Europe programma.

Steeds meer worden de krachten gebundeld met kennispartners. “NRG, TNO en TU-Delft hebben het afgelopen jaar gezamenlijk een uitgebreide kennisagenda opgesteld. Er worden nieuwe lectoren en hoogleraren aangesteld en er is met name aandacht voor de rol die kernenergie kan spelen in de energie-mix. ” stelt Bertholt Leeftink, CEO van NRG|PALLAS (gevestigd in Petten en Arnhem).

NRG en TNO onderzoeken de scenario’s waarin kernenergie help om de klimaatdoelen in 2050 te halen. NRG kijkt naar de nucleaire aspecten, TNO naar de economische factoren. Het gaat daarbij om bewezen nucleaire technologie die op tijd gerealiseerd kan worden.

SMR’s, waterstof en thorium

Dat kernenergie een betekenisvolle rol kan vervullen bij de toekomstige energievoorziening in Nederland is inmiddels wel duidelijk. Wat de optimale mix is, hangt onder andere af van de ontwikkeling van de energievraag van bijvoorbeeld de industrie.  Kernenergie kan een rol spelen bij elektriciteits- en warmteproductie, maar ook bij de productie van waterstof. De optimale mix en de verschillende scenario’s zijn onderwerp van een studie die binnenkort wordt gepubliceerd.

Op verzoek van het ministerie van EZK deed NRG dit jaar onderzoek naar de mogelijkheden van Small Modular Reactors (SMR’s). SMR’s zijn nog niet commercieel op de markt, maar zullen de komende 10 jaar beschikbaar komen. Er is met name bij provincies veel belangstelling voor de inzet van deze kleinere modulaire reactoren. NRG zette alle belangrijke aspecten en de huidige stand van de techniek op een rij.  

Ook voor de kerncentrales van de toekomst werden stappen gezet. “Thorium-gesmoltenzoutreactoren zijn in potentie efficiënt, heel veilig en kunnen afval van huidige reactoren gebruiken als brandstof. NRG doet er veel onderzoek naar en dat valt op in de wereld.” NRG heeft met haar kennis en de Hoge Flux Reactor in Petten een unieke positie in materiaal- en brandstofonderzoek voor geavanceerde reactoren zoals de thorium-gesmoltenzoutreactor. De internationale belangstelling is groot.

Om de kennisontwikkeling te versnellen is dit jaar, gefinancierd door het amendement Erkens-Dassen, de Nuclear Academy opgezet in een samenwerking tussen NRG en TU-Delft. Deze Academy ontwikkelt in samenwerking met onderwijsinstellingen modules voor MBO en HBO en voorziet in kennisoverdracht voor overheden.

Nieuwe mensen nodig

Het gaat volgens Leeftink de komende jaren niet alléén om het verwerven van nieuwe kennis: “We moeten vooral investeren in het opleiden van mensen.” Hier ligt volgens hem een grote uitdaging. “Tegelijkertijd is dit ook een kans voor studenten van het MBO, HBO en de universiteit op een mooie carrière in een sector met veel toekomst.”

NRG biedt een uitgebreid traineeprogramma waarin jong talent kennis kan maken met nucleaire technologie. Leeftink: “Ze kunnen bij ons binnen één bedrijf kennis maken met zowel nucleaire energie als nucleaire geneeskunde.”

Onderzoeksjaarverslag 2022

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter

Onderzoeksjaarverslag 2022

Jaarverslag onderzoeksprogramma 2022