Persbericht

Nucleaire technologie voor energie en gezondheid

17 april 2020

Investeer nu in de toekomst!

Nederland staat aan de vooravond van een belangrijke keuze: in hoeverre investeren wij als samenleving in de toekomst van onze nucleaire sector? De uitkomst van de politieke besluitvorming hieromtrent heeft grote invloed op de keuzemogelijkheden van onze kinderen en kleinkinderen.

In dit document zal NRG motiveren dat nú investeren in nucleaire kennis en kunde betekent dat er stráks meer alternatieven zijn voor het beantwoorden van cruciale vraagstukken.

  • Meer mogelijkheden om onze energiebehoefte veilig en klimaatneutraal in te vullen.
  • Grotere kans op doorbraken in de nucleaire gezondheidszorg met een betere kwaliteit van leven als gevolg.
  • Hiermee kan de nucleaire sector een bijdrage leveren aan het behoud en de verdere ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal
Persvoorlichter