Persbericht

Provinciale Staten Noord-Holland bezoeken bouwlocatie nieuwe PALLAS-reactor

27 maart 2024

Jaarlijks wordt de provincie door NRG|PALLAS geïnformeerd over de vorderingen van het PALLAS-programma. Dit jaar hebben de leden van de Provinciale Staten op 25 maart 2024 een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten.

De Statenleden, in gezelschap van gedeputeerde Esther Rommel, lieten zich informeren over de laatste stand van zaken rondom de vordering van de voorbereidingen voor de bouw van de PALLAS-reactor. Het belang van medische isotopen voor de nucleaire geneeskunde kwam uitgebreid aan de orde. Hierbij werd in het bijzonder aandacht gegeven aan de ontwikkelingen van therapeutische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. 

De komst van de PALLAS-reactor is een enorme impuls voor de Energy & Health Campus en voor het behoud van de werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland. De EHC zorgt momenteel voor 1600 directe en 1600 indirecte arbeidsplaatsen. Ook de bouw van de reactor zelf brengt extra werkgelegenheid met zich mee, waarin de Spaanse aannemer FCC naar verwachting met veelal Nederlandse onderaannemers zal gaan werken.

Aansluitend hebben de Statenleden een bezoek gebracht aan de bouwlocatie van de PALLAS-reactor.

Provinciale Staten Noord-Holland bezoeken bouwlocatie nieuwe PALLAS-reactor

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter