Persbericht

Reactor Petten start onderzoek naar een flexibeler en veiliger gebruik van kernenergie voor Frankrijk

26 juli 2022

In de Hoge Flux Reactor in Petten is gestart met het onderzoek naar het materiaal van de splijtstofbekledingsbuizen. Om in de toekomst de levering van elektriciteit af te stemmen op de fluctuerende energievraag, moeten er nieuwe splijtstofbekledingsbuizen worden ontworpen omdat de temperaturen ook zullen fluctueren. In december 2020 zijn EDF en NRG een samenwerking gestart en gedurende de afgelopen 18 maanden zijn alle voorbereidingen getroffen voor het conceptontwerp, het definitieve ontwerp en de fabricage van de bestralingsinstallatie.

Op dit moment zijn kerncentrales ontworpen om op een constant vermogen te werken: het aan of uit. Om in te kunnen spelen op de fluctuerende energievraag wordt onderzocht welk materiaal hiervoor geschikt is. Hiervoor is een speciale bestralingsinstallatie ontworpen. De bestraling van het experiment zal doorgaan tot medio 2023.

"NRG ondersteunt de kernenergie-industrie al sinds 1955 en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van complexe bestralingen en het voldoen aan de strenge eisen van onze klanten voor een succesvolle ontwikkeling van nucleaire technologie", aldus Bertholt Leeftink, CEO van NRG|PALLAS, "de samenwerking met onze Franse partner EDF laat zien hoe belangrijk de Hoge Flux Reactor is voor de inzet van kernenergie in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen te bereiken "

EDF's hoogste prioriteit is de veilige exploitatie van de Franse kerncentrales. Op weg naar een CO2-vrije wereld onderzoekt EDF de mogelijkheden voor flexibel gebruik van kernenergie.

 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter