Persbericht

Sloopwerkzaamheden gestart voor locatie PALLAS-reactor

06 januari 2020

Beelen Sloopwerken begint deze week met grote sloopwerkzaamheden op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten op de plek waar de nieuwe PALLAS-reactor wordt gebouwd. Het oude chemisch laboratorium en het oude materiaalkundelaboratorium, van beide ca. 65 x 50 meter zijn de afgelopen maanden zowel radiologisch, chemisch als asbest gesaneerd en leeggemaakt. Naast de oude laboratoria verdwijnt ook de zuidelijke markante schoorsteen van 40 meter hoog. Verwacht wordt dat de werkzaamheden aan het einde van het 2e kwartaal van 2020 zijn afgerond. 

Beelen Sloopwerken verwacht de komende maanden zeer beperkte overlast voor omwonenden, omdat de sloopwerkzaamheden plaatsvinden achter de duinen op de EHC. Wel kan het zijn dat omwonenden enige hinder ondervinden bij de aanvoer van groot materieel, dat wordt aan- en afgevoerd via de N9 en de N502. Dit zal in de vroege ochtenduren plaatsvinden voor 07:00 uur.

Na de sloop van de gebouwen begint Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) met de voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein. Na het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning, naar verwachting in 2021, starten de eerste werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de reactor. PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor (HFR) op de EHC gaat vervangen. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levensbedreigende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het leeg en sloopklaar maken van de panden. Hierbij ging onder andere specifieke aandacht uit naar de zorgplicht voor beschermde diersoorten. Zo werd samen met een ecoloog de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ongeschikt gemaakt volgens de opgelegde eisen in de flora en fauna ontheffing. Ook vonden de medewerkers in de oude laboratoria een geskeletteerde ekster en een gemummificeerde kwikstaart die door de klimaatbeheersing van de oude laboratoria nog volledig intact waren. Beide dieren zijn ondergebracht bij Naturalis.  

Mocht u vragen of meer informatie willen hebben over de sloopwerkzaamheden of heeft u overlast van de werkzaamheden neem dan gerust contact met ons op. 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal
Persvoorlichter