Persbericht

Uitgelicht: kerncentrales sneller en goedkoper bouwen

13 september 2022

NRG heeft onderzoek gedaan in Europees verband naar de harmonisatie van eisen en standaardisatie van reactorontwerpen door leveranciers. Er is namelijk veel winst te behalen als zowel de vergunningverleners als de kerncentrale-ontwerpers binnen Europa dezelfde state-of-the-art eisen en beoordelingsmethoden hanteren. Hierdoor kan tijd en daarmee ook geld bespaard worden  waardoor kernenergie sneller een bijdrage kan leveren aan een klimaatneutrale energiehuishouding. Dit is één van de onderwerpen  in het onderzoeks-jaarverslag van NRG over het afgelopen jaar. Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS:,, Ik ben trots op onze specialisten die met dit onderzoek bijdragen aan de transitie naar een CO2-vrije energievoorziening”.

Nucleaire expertise

De vraag naar nucleaire expertise is sterk toegenomen nu kernenergie volop in de belangstelling staat als technologie die een bijdrage kan leveren aan een betrouwbare, betaalbare en CO2-vrije energievoorziening. Als hét Nederlandse kennisinstituut op het gebied van nucleaire technologie met ruim 60 jaar aan kennis en expertise voor medische en energietoepassingen, voert NRG onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van EZK. Met dit onderzoek wordt kennis ontwikkeld gericht op veilige operatie van nucleaire faciliteiten, behandeling en opslag van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen de gevolgen van radioactieve straling. Daarnaast richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve  vormen van kernenergie zoals Small Modular Reactors (SMR) en gesmolten zout reactoren.

Nucleaire kennisinfrastructuur

NRG heeft met haar nucleaire faciliteiten en experts een wereldwijd erkende kennispositie opgebouwd. NRG investeert in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van  haar onderzoeksfaciliteiten  en de opleiding van nieuwe medewerkers en studenten in de vorm van  traineeships en stages en afstudeerprojecten. Bij dit alles gaat veel aandacht uit naar de realisatie van de PALLAS-reactor als opvolger van de Hoge Flux Reactor, waarmee productie van Medische isotopen én energieonderzoek wordt gedaan.

 

Uitgelicht: kerncentrales sneller en goedkoper bouwen NRG-onderzoeksjaarverslag presenteert de laatste ontwikkelingen op het gebied van  nucleaire veiligheid, nieuwbouw, radioactief afval en stralingsbescherming

Onderzoeksjaarverslag 2021

Jaarverslag onderzoeksprogramma 2021

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter