Nuclear. For life.

Wij spelen een belangrijke rol bij het onderzoeken, ontwikkelen en maken van nucleaire medicijnen. Ook onderzoeken en adviseren wij veilige kernenergie voor bestaande kerncentrales en nieuwe innovatieve concepten zoals een thoriumreactor. Wij zijn deskundig op het gebied van radioactiviteit en straling. NRG heeft vestigingen in Petten en Arnhem.

Ons doel

NRG gelooft in ‘nuclear for life’. Als ontwikkelaars van nucleaire oplossingen, willen we ontdekken hoe we positief kunnen bijdragen aan het leven van mensen. We geven om de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld. We zijn er trots op om onze kennis, creativiteit en infrastructuur te kunnen benutten om slimme, veilige antwoorden te vinden op het gebied van nucleaire medicijnen en de performance van brede nucleaire toepassingen. We zijn een wereldwijde leider in nucleaire oplossingen. 

Onze strategie

De wereld verandert, onze markten veranderen. We zien een sterke groei voor nucleaire medische  behandelingen, met name voor gepersonaliseerde en gerichte kankertherapie. Daarom is het onze strategie om de volgende generatie nucleaire medicijnen te ontwikkelen. We doen dit door onze bestaande operatie te consolideren middels samenwerking met onze afnemers, door onze R&D infrastructuur en faciliteiten verder uit te bouwen, en door de vervanging van de reactor te ondersteunen. 

Onze 700 innovatieve en gemotiveerde medewerkers werken aan een kankervrije wereld en een klimaatneutrale energievoorziening.

Over NRG

drag for more

De vraag naar persoonlijke nucleaire medicijnen tegen kanker groeit. Wij staan vooraan bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie kankermedicijnen.

Kernenergie staat volop in de belangstelling. Kernenergie is klimaatneutraal en helpt de wereld om klimaatdoelen te halen. Wij onderzoeken materialen en reactorbrandstoffen voor bestaande en nieuw te bouwen reactoren. Met slimme computermodellen maken wij kernenergie nog veiliger.

Onze onderneming is kennis- en samenwerkingspartner voor de gezondheidszorg, de energiemarkt, de industrie, overheden en de wetenschap.

NRG vormt samen met PALLAS een personele unie, waarin de twee organisaties blijven bestaan. Ook bij de raden van toezicht is er sprake van een personele unie.

NRG

Onze waarden en expertise

 • We presteren op het hoogste niveau van nucleaire professionaliteit
 • We zorgen voor continue verbetering van veiligheid en betrouwbaarheid om mens en milieu tegen straling te beschermen
 • Integriteit staat hoog in ons vaandel; we bieden en houden ons aan de hoogste normen van ethiek en compliance terwijl we onze klanten excellentie leveren
 • We co-creëren en ontwikkelen samen met partners
 • We stimuleren bescheiden en verantwoordelijk leiderschap en inspireren medewerkers hun talenten te ontwikkelen
 • We benutten onze 60 jaar nucleaire ervaring om oplossingen van wereldklasse te leveren

Betrouwbaar

Wij werken met radioactieve stoffen en installaties. Daarom stellen wij hoge eisen aan onszelf. Die liggen vast in de 5 kenmerken van een High Reliability Organisation.
 • Wij zijn voorbereid op een onverwachte gebeurtenis.
 • We zijn kritisch op onszelf ook bij routinematige werkzaamheden.
 • We weten goed wat het effect is van onze werkzaamheden op het totaal van de installatie en het proces.
 • Onze scholing en training zijn op orde, wij leren voortdurend bij.
 • Wij respecteren elkaar, en ieders visie. We oordelen niet en baseren advies op onderzoek. Wij beseffen dat we de wijsheid niet in pacht hebben, en werken graag nauw samen met experts wereldwijd om onze kennis te delen en te verbreden.
Meer over onze nucleaire faciliteiten
Over ons
Over ons

Veilig

Bij NRG werken we veilig of we werken niet. Bij alles wat we doen staat veiligheid voorop. Voor onze omgeving én voor onszelf.

Dat betekent dat radioactieve materialen en installaties bij ons in vertrouwde handen zijn. Hierop is onafhankelijk toezicht door de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Internationale AtoomEnergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties.

Wij oefenen regelmatig met de overheid, de veiligheidsdiensten en de veiligheidsregio . Wij zijn voorbereid op alle mogelijke incidenten. We hebben tal van voorzieningen zoals noodstroom-installaties en een eigen brandweerorganisatie. Bij incidenten met een grotere omvang komt de Veiligheidsregio in actie. Bij incidenten met een landelijke of internationale schaal neemt de landelijke overheid het over. Hierover hebben wij goede afspraken gemaakt die goed worden onderhouden.

Meldingen ongewone gebeurtenissen ANVS

Gendergelijkheid Plan

De ambities van NRG|PALLAS voor gendergelijkheid zijn geformuleerd in ons Gendergelijkheid Plan (GEP) en zijn zoveel mogelijk vertaald naar concrete doelstellingen.

Gendergelijkheidplan NRGPALLAS
Gendergelijkheid Plan