Persbericht

Hans Meeussen aangesteld als universitair hoofddocent (UHD) aan de TU Delft

09 december 2021

Hans Meeussen van NRG is met ingang van 1 november voor één dag in de week aangesteld als Universitair Hoofddocent (UHD) bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft.

Deze aanstelling zal bijdragen aan de intensivering van de samenwerking tussen de TU Delft en NRG middels uitwisseling van kennis en expertise en via het opleiden van studenten. De aanstelling wordt mede gefinancierd vanuit het PIONIER onderzoeksprogramma van NRG.

Hans is internationaal erkend expert op het gebied van modelleren van chemische- en reactief transportprocessen waarvoor hij  speciale software ontwikkeld heeft; hij is tevens (mede) auteur van meer dan 50 wetenschappelijke publicaties op dit gebied.

De chemische expertise van Hans en de software zijn de afgelopen jaren met succes ingezet in het eindbergingsonderzoek in Nederland en de VS, met name om het migratiegedrag  van nucliden in klei en beton te voorspellen.

De generieke aanpak van de software maakt dat deze ook gebruikt kan worden  voor heel andere toepassingen en projecten. Voorbeelden hiervan zijn: het vinden van een geschikte chemische behandeling voor afval uit gesmolten zoutreactoren, het berekenen van neerslag van natuurlijke radionucliden in geothermie-installaties, het beschrijven van de chemische evolutie van gecementeerd radioactief afval, het voorspellen van het uitlooggedrag van vuilstortplaatsen, het berekenen van opname van voedingstoffen en verontreinigingen door plantenwortels, en het optimaliseren van scheidingsmethoden bij isotopenproductie.

Dit sluit zeer goed aan bij het onderzoeksgebied van de TU Delft waar veel kennis is van numerieke modellen van met name fysische en mechanische processen.

Via deze aanstelling kunnen deze expertises en modellen uit Delft en Petten worden gecombineerd, wat voor beide partijen de onderzoeksmogelijkheden en toepassingsgebieden sterk vergroot.

Hans zal studenten gaan begeleiden in Delft, maar het is ook de bedoeling dat studenten in het kader van hun studie onder zijn begeleiding mee gaan draaien binnen NRG onderzoeksprojecten.

Op deze manier kan NRG-kennis worden ingezet in het universitaire onderwijs, en kunnen Delftse studenten kennismaken met het interessante en maatschappelijk relevante onderzoek dat bij NRG gebeurt.

 

Hans Meeussen

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter